Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Կադաստրի կոմիտե | «Շենգավիթ» սպասարկման գրասենյակ | Ավագ մասնագետ| 61-26.6ա3-Մ5-2 | (Անձնագիր)