Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ| 63-29․6-Մ2-3 | (Անձնագիր)