Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | Ֆինանսահաշվապահական բաժին | Գլխավոր տնտեսագետ| 62-22․2-Մ2-2 | (Անձնագիր)