Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Պաշտպանության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Դատավարական ներկայացուցչության բաժնի գլխավոր իրավաբան| 26-33.10-Մ1-2 | (Անձնագիր)