Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչություն | Գլխավոր ճարտարագետ-շինարար| 93-1.2-Մ2-2 | (Անձնագիր)