Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Ֆինանսների նախարարություն | Քարտուղարություն | Փաստաթղթաշրջանառության բաժին | Գլխավոր մասնագետ| 25-33.5-Մ2-1 | (Անձնագիր)