Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Հասարակության հետ կապերի բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ| 24-33.6-Մ2-1 | (Անձնագիր)