Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Պրոբացիայի ծառայություն | Արարատի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ| 12-3-22․5-Մ3-2 | (Անձնագիր)