Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչություն | Երեխաների հիմնահարցերի բաժին | Երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետ| 10-32.4-Ղ4-5 | (Անձնագիր)