Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ընդերքի վարչություն | Ընդերքօգտագործման իրավունքի ձևավորման և կենտրոնացված մատյանի վարման բաժին | Գլխավոր մասնագետ| 22-33.12-Մ2-4 | (Անձնագիր)