Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Սյունիքի տարածքային բաժին | Գլխավոր մասնագետ| 71-28.2.բ-Մ2-1 | (Անձնագիր)