Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Քարտուղարություն | Ընդհանուր փաստաթղթաշրջանառության բաժին | Ավագ մասնագետ| 23-33.6-Մ4-2 | (Անձնագիր)