Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Իրավաբանական վարչություն | Վարչական վարույթների և դատական ներկայացուցչության բաժին | Գլխավոր իրավաբան| 45-32․1-Մ1-3 | (Անձնագիր)