Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Վճարահաշվարկային գործառնությունների վարչություն | Ֆինանսական ծախսերի կատարման բաժին | Ֆինանսական ծախսերի կատարման բաժնի գլխավոր մասնագետ| 26-33.3-Մ2-25 | (Անձնագիր)