Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն | Հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման բաժին | Գլխավոր մասնագետ| 18-34.18-Մ2-1 | (Անձնագիր)