Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչություն | Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման բաժին | Բաժնի պետ| 18-34.10-Ղ4-3 | (Անձնագիր)