Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Վայոց ձորի տարածքային բաժին | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ԻՐԱՎԱԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ| 67-30.10-Մ4-2 | (Անձնագիր)