Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Լոռու տարածքային բաժին | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԼՈՌՈՒ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ԻՐԱՎԱԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ| 67-30.6-Մ4-5 | (Անձնագիր)