Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Արմավիրի տարածքային բաժին | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒՉ| 67-30.4-Մ2-1 | (Անձնագիր)