Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ դատախազություն | Սևանի կայազորի զինվորական դատախազության տարածքային բաժին | Սևանի կայազորի զինվորական դատախազության տարածքային բաժնի ավագ մասնագետ| 31-46-Մ4-1 | (Անձնագիր)