Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ դատախազություն | Վայոց ձորի մարզի դատախազության տարածքային բաժին | Վայոց ձերի մարզի դատախազության տարածքային բաժնի ավագ մասնագետ| 31-41-Մ4-1 | (Անձնագիր)