Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ դատախազություն | Երևան քաղաքի դատախազության տարածքային վարչություն | Երևան քաղաքի դատախազության տարածքային վարչության ավագ մասնագետ| 31-25-Մ3-2 | (Անձնագիր)