Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ դատախազություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սպասարկման և անվտանգության ապահովման վարչություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սպասարկման և անվտանգության ապահովման վարչության պետ| 31-2-Ղ3-1 | (Անձնագիր)