Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ դատախազություն | Հանրային կապերի բաժին | Հանրային կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ| 31-8-Մ2-1 | (Անձնագիր)