Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հայտարարագրերի վերլուծության վարչություն | Կուսակցությունների ֆինանսական գործունեության վերահսկողության բաժին | Ավագ մասնագետ| 41-27.1-Մ3-4 | (Անձնագիր)