Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Բաղրամյանի տարածքային կենտրոն | 26.8ժ_Ընդունարան | ավագ մասնագետ | 10-1-26.8ժ-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ | 52-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչության ավագ վերահսկող | 52-24․5-Մ3-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Պետական գույքի կառավարման ծրագրերի և իրավական ակտերի մշակման վարչություն | Պետական գույքի կառավարման ծրագրերի և ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման բաժնի | գլխավոր մասնագետ | 22-3-25.1-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետ | 96-1.2-Ղ5-2 | Ներքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ծրագրերի վարչություն | Վարչության պետ | 24-32.7-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի արտադրության, նորոգման և օգտահանման կազմակերպման վարչություն | Արտադրության, նորոգման և օգտահանման կազմակերպման վարչության գլխավոր մասնագետ | 24-1-21.2-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Պրոբացիայի ծառայություն | Արմավիրի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ | 12-3-22․6-Մ3-5 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն | ճարտարապետության բաժին | Ավագ մասնագետ | 65-27.1-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն | քաղաքաշինության և տարածական պլանավորման բաժին | Գլխավոր քաղաքաշինարար | 65-27.1-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկ | Կադրերի և անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների խումբ | Ավագ մասնագետ | 12-2-ՔՀ12-Մ3-4 | Արտաքին մրցույթ

Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ | Քարտուղարություն | Ընդհանուր բաժին | Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ | 01-13-Մ1-2 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Զինանշանագրային բաժին | Զինանշանագրային բաժնի պետ | 26-34.3-Ղ4-4 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Մարդու իրավունքների և բարեվարքության կազմակերպման կենտրոն | ավագ օպերատոր-խորհրդատու | 26-34.4-Մ5-2 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Նորմատիվ ապահովման բաժնի պետ | 26-33.10-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վարչատնտեսական վարչություն | Տնտեսական բաժին | Տնտեսական բաժնի պետ | 26-34.3-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տնտեսական հարցերի բաժին | Տնտեսական հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետ | 10-33.9-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Ընդերքի վերահսկողության վարչություն | ընդերքի շահագործման վերահսկողության բաժին | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԸՆԴԵՐՔԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒՉ | 67-29.2-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետ | 52-24.4-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով | Անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչություն | Առաջին բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 45-34․4-Մ1-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ | 91-3․4-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Փաստաթղթերի ուսումնասիրման և դատական գործերի բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 18-35.2-Մ2-8 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն | Հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման բաժին | Ավագ մասնագետ | 18-34.18-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն | Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին | բաժնի պետ-տեսուչ | 66-28.1-Ղ5-4 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ | կետի պետ | 66-28.6-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական արարողակարգի ծառայություն | պաշտոնական այցերի բաժին | ավագ մասնագետ | 14-1-21.1-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարածքային (կապիտալ) ծրագրերի աջակցության և կոշտ թափոնների կառավարման վարչություն | Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 22-33.4-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ | 91-1․4-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ դատախազություն | ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչությանն աջակցող ու վիճակագրության բաժին | ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչությանն աջակցող ու վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ | 31-22-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին | Տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի ավագ մասնագետ | 91-1․2-Մ4-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Երևան քաղաքի քննչական վարչություն | Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժին | Աջակցող բաժին | ավագ մասնագետ | 33-4.2-Մ5-1 | Արտաքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Ընդերքի վերահսկողության վարչություն | հանքային ջրերի և երկրաբանական ուսումնասիրությունների վերահսկողության բաժին. | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԸՆԴԵՐՔԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ԵՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒՉ | 67-29.2-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.7_Նշանակման վարչություն | Վեցերորդ բաժին | պետ | 10-1-26.7-Ղ5-10 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ | Ավագ մասնագետ | 98-98-3.6-Մ5-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24.4-Մ1-2 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտների վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24.2-Մ1-6 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտների վերահսկողության վարչության ավագ վերահսկող | 52-24.2-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Սյունիքի մարզի տարածքային ստորաբաժանում | Զորակոչի բաժանմունք | Ավագ մասնագետ | 26-33.8-Մ3-27 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Ռազմական վերահսկողական ծառայություն | Գլխավոր տնտեսագետ | 26-33,2-Մ1-2 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Սյունիքի մարզի տարածքային ստորաբաժանում | Գլխավոր բժիշկ | 26-33.8-Մ1-13 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետ | 26-34.1-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով | Անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչություն | Առաջին բաժին | Ավագ մասնագետ | 45-34․4-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.7_Նշանակման վարչություն | Յոթերորդ բաժին | ավագ մասնագետ | 10-1-26.7-Մ4-61 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.7_Նշանակման վարչություն | Երկրորդ բաժին | ավագ մասնագետ | 10-1-26.7-Մ4-23 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.4_Կենսաթոշակների, նպաստների և դրամական այլ վճարների վարչություն | Կենսաթոշակների, դրամական այլ վճարների և մեթոդական աջակցության բաժին | գլխավոր մասնագետ | 10-1-26.4-Մ2-8 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.7_Նշանակման վարչություն | Տասներորդ բաժին | պետ | 10-1-26.7-Ղ5-14 | Ներքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ծրագրերի վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 24-32.7-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 12-Գ1-18.1-Մ2-7 | Ներքին մրցույթ

Պրոբացիայի ծառայություն | Երևանի քաղաքային մարմին | ավագ մասնագետ | 12-3-22․3-Մ3-10 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 27.3_Քարտուղարություն | Ընդհանուր բաժին | գլխավոր փաստաթղթավար | 10-1-27.3-Մ2-16 | Արտաքին մրցույթ

Պրոբացիայի ծառայություն | կենտրոնական մարմնի հաշվառման և վիճակագրության բաժին | բաժնի պետ | 12-3-23․1-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Արտաքին կապերի վարչություն | Միջազգային ծրագրերի բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-33.2-Մ2-19 | Արտաքին մրցույթ

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | Միջուկային անվտանգության վարչություն | Ռեակտորի անվտանգության բաժին | Սեյսմիկ անվտանգության գլխավոր պետական տեսուչ | 62-21,1-Մ2-9 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն | Հասարակական միավորումների գրանցման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 12-34.2-Մ1-1 | Ներքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 06-13-Մ1-6 | Ներքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 06-13-Մ1-1 | Ներքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն | Երևան քաղաքի սպասարկման բաժին | Ավագ մասնագետ | 12-34.2-Մ4-9 | Արտաքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Իրավաբանական վարչություն | Գլխավոր իրավաբան | 06-3-Մ1-7 | Ներքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության վերլուծության և դատական ներկայացուցչության բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 23-33.1-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Իրավաբանական վարչություն | Գլխավոր իրավաբան | 06-3-Մ1-6 | Ներքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Պետաիրավական վարչություն | Գլխավոր իրավաբան | 06-7-Մ1-1 | Ներքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Պետաիրավական վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 06-7-Մ1-2 | Ներքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Ազգային ժողովի հետ կապերի վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 06-1-Մ1-3 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ դատախազություն | Հանրային կապերի բաժին | Հանրային կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ | 31-8-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն | Տեղեկատվության մշակման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 12-34.2-Մ2-40 | Ներքին մրցույթ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի արտադրության, նորոգման և օգտահանման կազմակերպման վարչություն | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի արտադրության, նորոգման և օգտահանման կազմակերպման վարչության ավագ մասնագետ | 24-1-21.2-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Գիտատեխնիկական վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 24-32.4-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ծրագրերի վարչություն | Ավագ մասնագետ | 24-32.7-Մ4-4 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետ | 52-24.3-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին | բաժնի պետ | 66-27.7-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Երևան քաղաքի քննչական վարչություն | Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի քննչական բաժին | Աջակցող բաժին | ավագ մասնագետ | 33-4.9-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Բուսասանիտարիայի վարչություն | Գլխավոր տեսուչ | 70-26.3-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Գնումների վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 18-35.11-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն | Հուշարձանների պահպանության տարածքային գործունեության համակարգման բաժին | Ավագ մասնագետ | 18-34.18-Մ4-8 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Լոռու մարզի տարածքային ստորաբաժանում | Գլխավոր բժիշկ | 26-33.8-Մ1-7 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Արագածոտնի մարզի տարածքային ստորաբաժանում | Գլխավոր բժիշկ | 26-33.8-Մ1-8 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Գեղարքունիքի մարզի տարածքային ստորաբաժանում | Գլխավոր բժիշկ | 26-33.8-Մ1-11 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Երևանի N3 տարածքային ստորաբաժանում | Գլխավոր բժիշկ | 26-33.8-Մ1-4 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ դատախազություն | Մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչությանն աջակցող բաժին | Մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչությանն աջակցող բաժնի ավագ մասնագետ | 31-13-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Իրավաբանական վարչության պետ | 22-4-24.1-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Գիտության կոմիտե | Անձնակազմի կառավարման բաժին | Բաժնի պետ | 18-1-28.3-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.7_Նշանակման վարչություն | Երրորդ բաժին | ավագ մասնագետ | 10-1-26.7-Մ4-25 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.7_Նշանակման վարչություն | Տասներկուերորդ բաժին | ավագ մասնագետ | 10-1-26.7-Մ4-102 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչություն | Մոնիթորինգի բաժին | Ավագ մշտադիտարկող | 22-33.15-Մ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարածքային կառավարման վարչություն | Տարածքային զարգացման պլանավորման բաժին | Ավագ մասնագետ | 22-33.1-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարածքային կառավարման վարչություն | Տարածքային ծրագրերի և մշտադիտարկման բաժին | Բաժնի պետ | 22-33.1-Ղ4-2 | Ներքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Արևմտյան տարածքային կենտրոն | կենտրոնի պետ | 66-28.3-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Արևելյան տարածքային կենտրոն | կենտրոնի պետ | 66-28.4-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Երևան քաղաքի քննչական վարչություն | Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երրորդ բաժին | Աջակցող բաժին | ավագ մասնագետ | 33-4.8-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ դատախազություն | Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժին | Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժնի պետ | 31-26-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24.1-Մ1-2 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչություն | Նորմատիվ-տեխնիկական և քաղաքաշինական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 71-28.1.զ-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-33.7-Մ2-6 | Ներքին մրցույթ