Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկ | Սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժին | Ավագ մասնագետ | 12-2-ՔՀ7-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | «Դիլիջան» սպասարկման գրասենյակ | Պետ | 61-26.9թ2-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության հաշվապահական հաշվառման բաժին | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ հաշվապահ | 52-25.2-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | «Շենգավիթ» սպասարկման գրասենյակ | Պետ | 61-26.9ա3-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով | Անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչություն | Առաջին բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 45-34․4-Մ1-1 | Ներքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Լոռու տարածքային բաժին | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԼՈՌՈՒ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ԻՐԱՎԱԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ | 67-30.6-Մ4-5 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալություն | Քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժին | Ավագ իրավաբան | 12-34.4-Մ3-5 | Արտաքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Շիրակի տարածքային բաժին | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՇԻՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ԻՐԱՎԱԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ | 67-30.8-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Սյունիքի տարածքային բաժին | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒՉ | 67-30.9-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկ | Սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժին | Ավագ մասնագետ | 12-2-ՔՀ8-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Ավագ իրավաբան | 61-25.5-Մ4-5 | Արտաքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Ընդհանուր բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 06-20-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Քարտուղարություն | Առաջին բաժին | Ավագ մասնագետ | 26-34․5-Մ4-2 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն | Հասարակայնության հետ կապերի բաժին | Բաժնի պետի տեղակալ | 26-33․6-Ղ4-6 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն | Հասարակայնության հետ կապերի բաժին | Բաժնի պետ | 26-33․6-Ղ3-6 | Արտաքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 25-32.14-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 12-Գ1-18.1-Մ2-11 | Ներքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Թվայնացման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 24-32.1-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Եվրոպական միության (ԵՄ) և միջազգային կազմակերպությունների բաժին | Ավագ մասնագետ | 24-32.5-Մ4-8 | Արտաքին մրցույթ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կազմակերպման վարչություն | Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կազմակերպման վարչության ավագ մասնագետ | 24-1-21.1-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի արտադրության, նորոգման և օգտահանման կազմակերպման վարչություն | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի արտադրության, նորոգման և օգտահանման կազմակերպման վարչության ավագ մասնագետ | 24-1-21.2-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի ռազարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչություն | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի ռազարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 24-1-21.4-Մ2-2) | 24-1-21.4-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ դատախազություն | Միջազգային - իրավական համագործակցության վարչությանն աջակցող բաժին | Միջազգային - իրավական համագործակցության վարչությանն աջակցող բաժնի ավագ մասնագետ | 31-23-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական արարողակարգի ծառայություն | պաշտոնական այցերի բաժին | ավագ իրավաբան | 14-1-21.1-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Արտաքին գործերի նախարարություն | հյուպատոսական վարչություն | անձնագրային բաժին | անձնագրային բաժնի գլխավոր մասնագետ | 14-30.6-Մ2-5 | Ներքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Փաստաթղթղաշրջանառության ապահովման վարչություն | Վարչության պետ | 12-33.6-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Միգրացիոն ծառայություն | Միգրացիոն ծառայության ընդհանուր բաժին | Միգրացիոն ծառայության ընդհանուր բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ | 22-1-23.2-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Երևանի տարածքային բաժին | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԵՐԵՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒՉ | 67-30.1-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության մշակման և որակավորման բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 61-25.5-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկ | Սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժին | Ավագ մասնագետ | 12-2-ՔՀ6-Մ3-4 | Արտաքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկ | Սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժին | Ավագ մասնագետ | 12-2-ՔՀ6-Մ3-7 | Արտաքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Պետական գույքի կառավարման ծրագրերի և իրավական ակտերի մշակման վարչություն | Պետական գույքի կառավարման ծրագրերի և ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման բաժնի | գլխավոր մասնագետ | 22-3-25.1-Մ2-5 | Ներքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 12-Գ1-18.1-Մ2-14 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24․5-Մ1-2 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր | 61-25.8դ-Մ3-39 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | Ստուգումների իրականացման ոլորտի վերահսկողության վարչություն | Գլխավոր վերահսկող | 52-24.11-Մ1-2 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | Ստուգումների իրականացման ոլորտի վերահսկողության վարչություն | Գլխավոր վերահսկող | 52-24.11-Մ1-1 | Ներքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն | Ավագ մասնագետ | 23-33.3-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ներդրումային ծրագրերի վարչություն | Վարչության պետ | 23-32.22-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկ | Սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժին | Գլխավոր հոգեբան | 12-2-ՔՀ6-Մ2-7 | Արտաքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկ | Սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժին | Գլխավոր հոգեբան | 12-2-ՔՀ6-Մ2-8 | Արտաքին մրցույթ

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով | Իրավաբանական վարչություն | Վարչական վարույթների և դատական ներկայացուցչության բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 45-34.1-Մ1-3 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | ֆինանսական վարչություն | գլխավոր մասնագետ | 33-1.3-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Զինվորական քննչական գլխավոր վարչություն | Ութերորդ կայազորային քննչական բաժին | Աջակցող բաժին | ավագ մասնագետ | 33-3.8-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Վայոց ձորի մարզային քննչական վարչություն | Աջակցող բաժին | ավագ մասնագետ | 33-5.9-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Սյունիքի մարզային քննչական վարչություն | Աջակցող բաժին | ավագ մասնագետ | 33-5.8-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Նյութատեխնիկական ապահովման բաժին | ավագ մասնագետ | 33-2.6-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Արարողակարգի և կազմակերպչական հարցերի վարչություն | Վարչության պետ | 33-1.2-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Զինվորական քննչական գլխավոր վարչություն | Ութերորդ կայազորային քննչական բաժին | Աջակցող բաժին | Բաժնի պետ | 33-3.8-Ղ5-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Զինվորական քննչական գլխավոր վարչություն | Իններորդ կայազորային քննչական բաժին | Աջակցող բաժին | ավագ մասնագետ | 33-3.9-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Երևան քաղաքի քննչական վարչություն | Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժին | Աջակցող բաժին | ավագ մասնագետ | 33-4.4-Մ5-1 | Արտաքին մրցույթ

Ջրային կոմիտե | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վարչություն | Վարչության պետ | 22-2-23.1.2-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության տեսչական մարմին | Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման, վերլուծությունների և գնահատման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 68-27.3-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | փաստաթղթաշրջանառության բաժին | ավագ փաստաթղթավար | 67-29.6-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Գլխավոր իրավաբան | 69-27.4-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական փոխօգնության վարչություն | Դատապարտյալների փոխանցման բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 12-32.2-Մ1-1 | Ներքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչություն | Աշխատանքային օրենսդրության իրավական վերահսկողության բաժին | գլխավոր տեսուչ | 66-27.10-Մ2-9 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Դեղերի շրջանառության վերահսկողության վարչություն | գլխավոր տեսուչ | 66-27.1-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Անտառային կոմիտե | ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահ | 15-1-26.1-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Անտառային կոմիտե | Գնումների բաժին | գլխավոր մասնագետ | 15-1-26.5-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | փաստաթղթաշրջանառության բաժին | բաժնի պետ | 67-29.6-Ղ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Վարույթների և իրավական ապահովման վարչություն | Վարույթների և իրավական ապահովման վարչության ավագ իրավաբան | 41-27.2-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հայտարարագրերի վերլուծության վարչություն | Կուսակցությունների ֆինանսական գործունեության վերահսկողության բաժին | գլխավոր մասնագետ | 41-27.1-Մ1-6 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Կրթական, հանրային իրազեկվածության ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչություն | Վարչության պետ | 41-27.4-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկ | Սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժին | Գլխավոր հոգեբան | 12-2-ՔՀ7-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 61-25.5-Մ2-17 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Աշտարակի տարածքային կենտրոն | 26.8ա_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8ա-Մ3-5 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժին | Ավագ իրավաբան | 12-Գ1-18.1-Մ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Վաղարշապատի տարածքային կենտրոն | 26.8ժա_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8ժա-Մ4-11 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Դիլիջանի տարածքային կենտրոն | 26.8խբ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8խբ-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր | 61-25.8դ-Մ3-30 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Ծաղկահովտի տարածքային կենտրոն | 26.8գ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8գ-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Աշտարակի տարածքային կենտրոն | 26.8ա_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8ա-Մ4-6 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Հրազդանի տարածքային կենտրոն | 26.8իգ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8իգ-Մ4-5 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.3_Զբաղվածության ապահովման և աշխատանքային ներուժի զարգացման վարչություն | Գործատուների հետ համագործակցության և աշխատանքային միգրացիայի բաժին | գլխավոր մասնագետ | 10-1-26.3-Մ2-7 | Արտաքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Պետական շահերի պաշտպանության բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 25-32.14-Մ2-10 | Ներքին մրցույթ

Զբոսաշրջության կոմիտե | Մարքեթինգի և խթանման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 23-1-36.3-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | իրավական աջակցության բաժին | գլխավոր իրավաբան | 67-29.6-Մ2-8 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր | 61-25.8դ-Մ3-26 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության վերլուծության և դատական ներկայացուցչության բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 23-33.1-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին | գլխավոր մասնագետ | 12-34.2-Մ2-43 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 12-Գ1-18.1-Մ2-13 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Երևանի N2 տարածքային ստորաբաժանում | Զորակոչի բաժանմունք | Ավագ մասնագետ | 26-33.8-Մ5-14 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Լոռու մարզի տարածքային ստորաբաժանում | Զորահավաքային բաժանմունք | Ավագ մասնագետ | 26-33.8-Մ5-33 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Շիրակի մարզի տարածքային ստորաբաժանում | Զորահավաքային բաժանմունք | Ավագ մասնագետ | 26-33.8-Մ5-29 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Կոտայքի մարզի տարածքային ստորաբաժանում | Գլխավոր իրավաբան | 26-33.8-Մ2-14 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Մալաթիա-Սեբաստիայի տարածքային կենտրոն | 26.8խե_Ընդունարան | ավագ մասնագետ | 10-1-26.8խե-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Մալաթիա-Սեբաստիայի տարածքային կենտրոն | 26.8խե_Ընդունարան | ավագ մասնագետ | 10-1-26.8խե-Մ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Մալաթիա-Սեբաստիայի տարածքային կենտրոն | 26.8խե_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ մասնագետ | 10-1-26.8խե-Մ4-6 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Կապանի տարածքային կենտրոն | 26.8լգ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ մասնագետ | 10-1-26.8լգ-Մ4-6 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Վանաձորի տարածքային կենտրոն | 26.8ժէ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ մասնագետ | 10-1-26.8ժէ-Մ4-5 | Արտաքին մրցույթ