Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

  >   Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Քրեակատարողական ծառայություն

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների հաշվառման բաժին | Ավագ հաշվառող

Քրեակատարողական ծառայություն

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Կենցաղային ապահովման բաժին | Բաժնի պետի տեղակալ

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Արտաքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-35-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար (նստավայր՝ Հայաստան, ք. Երևան, Կենտր

Արդարադատության նախարարություն | Վերահսկողական ծառայություն | Երրորդ բաժին | Բաժնի պետ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչություն | տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության գլխավոր մասնա

Հայտարարություն Լոռու մարզպետարանը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

ՀՀ Լոռու մարզպետարան | Քարտուղարություն | Վարչատնտեսական բաժին | Հայաստանի Հանրապետության Լոռու Մարզպետարանի քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի պետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կապի և փոստի վարչության փոստի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 24-32.2-Մ3-3)

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Կապի և փոստի վարչություն | Փոստի բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կապի և փոստի վարչության փոստի բաժնի ավագ մասնագետ

Գեոդեզիայի և հողաշինարարության վարչության հողաշինարարության բաժնի պետ

Կադաստրի կոմիտե | Գեոդեզիայի և հողաշինարարության վարչություն | Հողաշինարարության բաժին | Պետ

Շրջակա միջավայրի նախարարության իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ2-5)

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-2)

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Շրջակա միջավայրի նախարարության մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.5-Մ2-3)

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Շրջակա միջավայրի նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր` 15-32.3-Ղ4-3)

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Վարչության պետի տեղակալ

Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 52-24.9-Մ2-1)

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժին | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ

Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 52-24.9-Ղ3-1)

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժին | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Նախարարության տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության համայնքային տեղեկատվական հոսքերի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչություն | Համայնքային տեղեկատվական հոսքերի կառավարման բաժին | Ավագ մասնագետ

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Նախարարության տարածքային կառավարման վարչության համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ2-5) քաղաքացիակա

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարածքային կառավարման վարչություն | Համայնքային ծառայության հարցերի բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Միգրացիոն ծառայությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի պետի տեղակալի (ծածկագիրը՝ 22-1-22.3-Ղ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Միգրացիոն ծառայություն | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժին | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի պետի տեղակալ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության լիցենզավորման և թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 24-33.10-Մ2-2)

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Լիցենզավորման և թույլտվությունների բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության լիցենզավորման և թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ռազմարդյունաբերության կոմիտեի որակի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 24-1-21.3-Մ2-6)

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի որակի վերահսկողության վարչություն | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի որակի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ

Կադաստրի կոմիտեի գեոդեզիայի և հողաշինարարության վարչության պետ

Կադաստրի կոմիտե | Գեոդեզիայի և հողաշինարարության վարչություն | Վարչության պետ

Արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 12-32.5-Ղ3-1)

Արդարադատության նախարարություն | Միջազգային իրավական համագործակցության վարչություն | Վարչության պետ

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Արտաքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-32.1-Մ4-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական ապահովման վարչություն | Օրենսդրության մշակման բաժին | Ավագ իրավաբան

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ

Շրջակա միջավայրի նախարարության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.9-Մ2-9

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվություններ և համաձայնեցումների վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-6)

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչություն | Ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ֆինանսատնտեսական վարչության տնտեսական և տեխնիկական սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Ղ4-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթի

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Ֆինանսատնտեսական վարչություն | Տնտեսական և տեխնիկական սպասարկման բաժին | Բաժնի պետ

Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր` 15-32.2-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Ռազմավարական քաղաքականության վարչություն | Վարչությյան պետի տեղակալ

ֆինանսատեխնիկական և դիմումների քննարկման վարչության դիմումների քննարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | ֆինանսատեխնիկական և դիմումների քննարկման վարչություն | Դիմումների քննարկման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 69-27.4-Մ2-1)

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության գլխավոր իրավաբան

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Արտաքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-35-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Արդարադատության նախարարություն | Վերահսկողական ծառայություն | Երրորդ բաժին | Գլխավոր իրավաբան

Միգրացիոն ծառայությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ Միգրացիոն ծառայության վերադարձի և վերաինտեգրման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-1-22.4-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Միգրացիոն ծառայություն | Միգրացիոն ծառայության վերադարձի և վերաինտեգրման բաժին | Միգրացիոն ծառայության վերադարձի և վերաինտեգրման բաժնի ավագ մասնագետ

Մրցակցության պաշտպանության վարչության համակենտրոնացումների և պետական օժանդակության, պետական գնումների վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Մրցակցության պսշտպանության վարչություն | Համակենտրոնացումների և պետական օժանդակության, պետական գնումների վերահսկողության բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն (այսուհետ` Կոմիտե)հայտարարում է արտաքին մրցույթ Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի (ծածկագիր` 22-3-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն (այուհետ` Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի ՊԳԿ ծրագր. և իրավ. ակտերի մշակման վարչ. իրավ. ակտերի և մեթոդ. ուղեցույցների մշակ. բաժնի գլխավոր մասնագետի (22-3-25.1-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Պետական գույքի կառավարման ծրագրերի և իրավական ակտերի մշակման վարչություն | Իրավական ակտերի և մեթոդական ուղեցույցների մշակման բաժին | գլխավոր մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության գլխավոր մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Թվայնացման վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության գլխավոր մասնագետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Արևելյան տարածքային կենտրոնի բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժնի պետ-տեսուչ /66-28.4-Ղ5-2/

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Արևելյան տարածքային կենտրոն | բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին | բաժնի պետ-տեսուչ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի զորահավաքային բաժնի պետ /66-27.9-Ղ4-1/

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Զորահավաքային բաժին | Բաժնի պետ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կազմակերպման վարչության պետ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կազմակերպման վարչություն | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կազմակերպման վարչության

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հասարակության հետ կապերի բաժնի պետի տեղակալ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Հասարակության հետ կապերի բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հասարակության հետ կապերի բաժնի պետի տեղակալ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության շուկայի զարգացման վարչության առևտրի խթանման բաժնի պետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Շուկայի զարգացման վարչություն | Առևտրի խթանման բաժին | Շուկայի զարգացման վարչության առևտրի խթանման բաժնի պետ

Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի (ծածկագիրը՝ 15-Ղ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթի

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթի

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Անտառային քաղաքականության վարչություն | Վարչության պետ

Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.7-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթի

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Ջրային քաղաքականության վարչություն | Վարչության պետ

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Արտաքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության քրեական և քրեադատավարության օրենսդրության մշակման բաժնի ավագ մասնագ

Արդարադատության նախարարություն | Քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչություն | Քրեական և քրեադատավարական օրենսդրության մշակման բաժին | Ավագ մասնագետ

Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.9-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթի

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչություն | Վարչության պետ

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Արտաքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբա

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալություն | Սահմանադրական իրավունքի բաժին | Ավագ իրավաբան

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Ներքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլ

Արդարադատության նախարարություն | Քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչություն | Քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 12-32․5-Ղ4-1)

Արդարադատության նախարարություն | Միջազգային իրավական համագործակցության վարչություն | Վարչության պետի տեղակալ

Պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության պետ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Գործերի կառավարման վարչություն | Գործերի կառավարման վարչության պետ

Սոցիալական ապահովության ծառայության տնտեսական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.7-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու արտաքին մրցույթ

Սոցիալական ապահովության ծառայություն | Տնտեսական բաժին | Տնտեսական բաժնի պետ

Վարչապետի աշխատակազմի անվտանգության խորհրդի գրասենյակի անվտանգային քաղաքականության և հիմնարար փաստաթղթերի վարչության պաշտպանական քաղաքականության բաժնի պետ (06-Գ25-29.1-Ղ3-1)

Վարչապետի աշխատակազմ | Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ | Անվտանգային քաղաքականության և հիմնարար փաստաթղթերի վարչություն | Պաշտպանական քաղաքականության բաժին | Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Կոտայքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչի (ծածկագիր՝ 70-26.23-Մ2-8) քաղաքացիական ծառայութ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Կոտայքի մարզային կենտրոն | գլխավոր տեսուչ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բարձր տեխնոլոգիաների վարչության էկոհամակարգի զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիաների վարչություն | Էկոհամակարգի զարգացման բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բարձր տեխնոլոգիաների վարչության էկոհամակարգի զարգացման բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության պետ /66-27.6-Ղ4-1/

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Վարչության պետ

Էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ4-1)

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսության ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժին | Ավագ մասնագետ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության քարտուղարության թեժ գծի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 10-33.5-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնե

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Քարտուղարություն | Թեժ գծի սպասարկման բաժնին | Թեժ գծի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության քարտուղարության թեժ գծի սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիր 10-33.5-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Քարտուղարություն | Թեժ գծի սպասարկման բաժնին | Թեժ գծի սպասարկման բաժնի պետ

/66-28․3-Ղ4-2/ Արևմտյան տարածքային կենտրոնի Էջմիածնի բաժնի պետ-տեսուչ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Արևմտյան տարածքային կենտրոն | Էջմիածնի բաժին | բաժնի պետ-տեսուչ

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության «Կենտրոն-1» սպասարկման բաժնի ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Մ4-29) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու արտաքին մրցույթ

Սոցիալական ապահովության ծառայություն | Երևան քաղաքի սպասարկման վարչություն | «Կենտրոն-1» սպասարկման բաժնի ավագ փաստաթղթավար

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Շենգավիթի սպասարկման բաժնի ավագ խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Մ4-43) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու արտաքին մրցույթ

Սոցիալական ապահովության ծառայություն | Երևան քաղաքի սպասարկման վարչություն | Շենգավիթի սպասարկման բաժնի ավագ խորհրդատու

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Ավանի և Նոր Նորքի սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Ղ5-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու արտաքին մրցույթ

Սոցիալական ապահովության ծառայություն | Երևան քաղաքի սպասարկման վարչություն | Ավանի և Նոր Նորքի սպասարկման բաժնի պետ

Էկոնոմիկայի նախարարության ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-33.2-Մ2-7)

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժին | Գլխավոր տնտեսագետ

Էկոնոմիկայի նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ (ծածկագիրը՝ 23-Ղ2-2)

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

Արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի ավագ մասնագետ

Արդարադատության նախարարություն | Միջազգային իրավական համագործակցության վարչություն | Արտաքին կապերի բաժին | Ավագ մասնագետ

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Ներքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-35-Մ4-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Արդարադատության նախարարություն | Վերահսկողական ծառայություն | Երրորդ բաժին | Ավագ իրավաբան

Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր 69-27.6-Մ3-1)

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին | Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին | Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի ավագ մասնագետ

Առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Առողջապահության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր տնտեսագետի (ծածկագիր՝ 11-33.3-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Առողջապահության նախարարություն | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային բաժին | գլխավոր տնտեսագետ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն (այուհետ` Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի պետական գույքի կառավարման ծրագրերի և իրավական ակտերի մշակման վարչության պետի (ծածկագիր` 22-3-25.1-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Պետական գույքի կառավարման ծրագրերի և իրավական ակտերի մշակման վարչություն | Վարչության պետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչության պետ-տեսուչ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչություն | վարչության պետ-տեսուչ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Հարավային տարածքային կենտրոնի Կապանի բաժնի պետ-տեսուչ /66-28.5-Ղ4-2/

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Հարավային տարածքային կենտրոն | Կապանի բաժին | բաժնի պետ- տեսուչ

Իրավաբանական վարչության պետ

Փորձնական մարմին | Իրավաբանական վարչություն | Իրավաբանական վարչության պետ

Վարչապետի աշխատակազմի կադրերի և անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ 06-5-Մ1-11

Վարչապետի աշխատակազմ | Կադրերի և անձնակազմի կառավարման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Արտաքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության գնումների կազմակերպման և տնտեսական ապահովման վարչության գնումների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-33.3-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պա

Արդարադատության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման և տնտեսական ապահովման վարչություն | Գնումների կազմակերպման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Առողջապահության նախարարության իրավաբանական վարչության օրենսդրության կատարելագործման և վերլուծության բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր՝ 11-33.2-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղե

Առողջապահության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության կատարելագործման և վերլուծության բաժին | ավագ իրավաբան

Առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Առողջապահության նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության պետի (ծածկագիր՝ 11-33.4-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Առողջապահության նախարարություն | Միջազգային հարաբերությունների վարչություն | պետ

Էկոնոմիկայի նախարարության զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-33.8-Մ3-1)

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին | Ավագ մասնագետ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի Իրավաբանական վարչության վարչական վարույթների և դատական ներկայացուցչության բաժնի պետ 45-32.1-Ղ4-2

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Իրավաբանական վարչություն | Վարչական վարույթների և դատական ներկայացուցչության բաժին | Վարչական վարույթների և դատական ներկայացուցչության բաժնի պետ

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Արտաքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ1-5) քաղաքացիակա

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալություն | Գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժին | Գլխավոր իրավաբան

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Ներքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-35-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Արդարադատության նախարարություն | Վերահսկողական ծառայություն | Երրորդ բաժին | Բաժնի պետ

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Ներքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-32.1-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական ապահովման վարչություն | Օրենսդրության մշակման բաժին | Գլխավոր իրավաբան

Քրեակատարողական ծառայություն

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Կենցաղային ապահովման բաժին | Բաժնի պետի տեղակալ

Առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Առողջապահության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետի (ծածկագիր՝ 11-33.3-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Առողջապահության նախարարություն | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | պետ