Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հայտարարագրերի վերլուծության վարչություն | Կուսակցությունների ֆինանսական գործունեության վերահսկողության բաժին | Բաժնի պետ | 41-27.1-Ղ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հայտարարագրերի վերլուծության վարչություն | Հայտարարագրման բաժին. | Հայտարարագրման բաժնի պետ | 41-27.1-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.8-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Հակակոռուպցիոն կոմիտե | Իրավական ապահովման վարչություն | Գլխավոր իրավաբան | 34-54․1-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Հակակոռուպցիոն կոմիտե | Իրավական ապահովման վարչություն | Գլխավոր իրավաբան | 34-54․1-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ծրագրերի վարչություն | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ծրագրերի վարչության պետի տեղակալ | 24-32.7-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Արտաքին գործերի նախարարություն | ներքին աուդիտի բաժին | բաժնի պետ | 14-30.14-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության կատարելագործման և վերլուծության բաժին | գլխավոր իրավաբան | 11-33.2-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Արտաքին գործերի նախարարություն | ֆինանսաբյուջետային վարչություն | ծրագրային բյուջետավորման և հաշվետվությունների վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ | 14-31.4-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Ավագ իրավաբան | 45-34.1-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության վարչություն | Գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ | 71-28.1.ը-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության վարչություն | Գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ | 71-28.1.ը-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչության աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժնի գլխավոր տեսուչ | 66-27.10-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Արմավիրի մարզային կենտրոն | գլխավոր տեսուչ | 70-26.20-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Արագածոտնի մարզային կենտրոն | կենտրոնի պետ | 70-26.18-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Միգրացիոն ծառայություն | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժին | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ | 22-1-22.3-Մ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Ընդերքի վերահսկողության վարչություն | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԸՆԴԵՐՔԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ | 67-29.2-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հայտարարագրերի վերլուծության վարչություն | Կուսակցությունների ֆինանսական գործունեության վերահսկողության բաժին | գլխավոր մասնագետ | 41-27.1-Մ1-7 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հայտարարագրերի վերլուծության վարչություն | Հայտարարագրման բաժին. | գլխավոր մասնագետ | 41-27.1-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիաների վարչություն | Էկոհամակարգի զարգացման բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բարձր տեխնոլոգիաների վարչության էկոհամակարգի զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 24-32.3-Մ2-2) | 24-32.3-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիաների վարչություն | Էկոհամակարգի զարգացման բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բարձր տեխնոլոգիաների վարչության էկոհամակարգի զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 24-32.3-Մ4-3) | 24-32.3-Մ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Գիտատեխնիկական վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության գիտատեխնիկական վարչության պետի տեղակալ | 24-32.4-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Հակակոռուպցիոն կոմիտե | Վիճակագրության բաժին | Գլխավոր վիճակագիր | 34-54․7-Մ2-2 | Ներքին մրցույթ

Հակակոռուպցիոն կոմիտե | Վիճակագրության բաժին | Գլխավոր վիճակագիր | 34-54․7-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24.1-Մ1-3 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության անձնակազմի կառավարման բաժին | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության անձնակազմի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետ | 52-25.3-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչություն | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետ | 93-1.5-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Կրթության տեսչական մարմին | Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման, վերլուծությունների և գնահատման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 68-27-3-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | պետ | 13-32.2-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Միգրացիոն ծառայություն | Միգրացիոն ծառայության աշխատանքային միգրացիայի և մոնիթորինգի բաժին | Միգրացիոն ծառայության աշխատանքային միգրացիայի և մոնիթորինգի բաժնի պետ | 22-1-22.1-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24․5-Մ1-8 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ | 52-24․5-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24․5-Մ1-7 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24․5-Մ1-6 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Արտաքին կապերի վարչություն | Միջազգային համագործակցության բաժին | ավագ մասնագետ | 13-33.2-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ | 92-1.2-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Գրանցման վարչություն | Գրանցման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 61-25.1-Մ2-11 | Ներքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ | 22-3-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման և տնտեսական ապահովման վարչություն | Նյութատեխնիկական ապահովման և սպասարկման բաժին | Ավագ մասնագետ | 12-33.3-Մ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն | Գործակալության պետի տեղակալ | 12-34.2-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման և տնտեսական ապահովման վարչություն | Գնումների կազմակերպման բաժին | Բաժնի պետ | 12-33.3-Ղ4-3 | Ներքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Արտաքին կապերի վարչություն | Միջազգային ծրագրերի բաժին | ավագ մասնագետ | 13-33.2-Մ3-7 | Արտաքին մրցույթ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ամփոփ վերլուծությունների, մոնիթորինգի և գնահատման վարչություն | Մոնիթորինգի և գնահատման բաժին | Մոնիթորինգի և գնահատման բաժնի գլխավոր մասնագետ | 10-33.1-Մ2-9 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչություն | Գնումների համակարգման բաժին | Գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ | 22-34.8-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Ջրերի, մթնոլորտի, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության վարչություն | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՋՐԵՐԻ, ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ, ՀՈՂԵՐԻ, ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ | 67-29.1-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժին | Ավագ մասնագետ | 23-32.4-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ձեռներեցության զարգացման վարչություն | Ավագ մասնագետ | 23-32.12-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության վերլուծության և դատական ներկայացուցչության բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 23-33.1-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 23-33.3-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն | Ավագ մասնագետ | 23-33.3-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչություն | Վարչության պետ | 23-32.6-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.3-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Առաջին բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 15-33.4-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Հասարակայնության հետ կապերի բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 15-33.3-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Անտառային քաղաքականության վարչություն | Վարչության պետ | 15-32.8-Ղ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Արտաքին կապերի վարչություն | Միջազգային համագործակցության բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-33.2-Մ2-16 | Արտաքին մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչություն | Վարչության պետ | 15-32.1-Ղ3-3 | Արտաքին մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչություն | Ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժին | Բաժնի պետ | 15-32.1-Ղ4-17 | Ներքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն | ճարտարապետության բաժին | Ավագ մասնագետ | 65-27.1-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Վարչության պետ | 69-27.4-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Գրանցման վարչություն | Գրանցման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 61-25.1-Մ2-10 | Ներքին մրցույթ

Հակակոռուպցիոն կոմիտե | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | Ավագ մասնագետ | 34-54․2-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Հակակոռուպցիոն կոմիտե | Ֆինանսաբյուջետային և հաշվապահական հաշվառման բաժին | Բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ | 34-54․3-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Վարույթների և իրավական ապահովման վարչություն | Վարույթների և իրավական ապահովման վարչության գլխավոր իրավաբան | 41-27.2-Մ1-3 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ | Ճարտարապետաշինարարական բաժին | Ավագ մասնագետ | 98-98-1.2-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ | Ճարտարապետաշինարարական բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 98-98-1.2-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Արմավիրի մարզային կենտրոն | գլխավոր տեսուչ | 70-26.20-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ծրագրերի վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ծրագրերի վարչության ավագ մասնագետ | 24-32.7-Մ4-4 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Շուկայի զարգացման վարչություն | Առևտրի խթանման բաժին | Շուկայի զարգացման վարչության առևտրի խթանման բաժնի գլխավոր մասնագետ | 24-32.6-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Արագածոտնի տարածքային բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 71-28.2.ե-Մ2-2 | Ներքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Գեղարքունիքի տարածքային բաժին | Ավագ մասնագետ | 71-28.2.զ-Մ4-3 | Ներքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Գեղարքունիքի տարածքային բաժին | Ավագ մասնագետ | 71-28.2.զ-Մ4-1 | Ներքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Վարույթների և իրավական ապահովման վարչություն | Վարույթների և իրավական ապահովման վարչության ավագ իրավաբան | 41-27.2-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Վարույթների և իրավական ապահովման վարչություն | Վարույթների և իրավական ապահովման վարչության ավագ իրավաբան | 41-27.2-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24․5-Մ1-5 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության բաժին | Բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ | 65-28.2-Ղ4-2 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի ավագ մասնագետ | 99-99-1.2-Մ5-1 | Արտաքին մրցույթ

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | Միջուկային անվտանգության վարչություն | Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի միջուկային անվտանգության վարչության պետ-պետական տեսուչ | 62-21,1-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Գեղարքունիքի տարածքային բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 71-28.2.զ-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Գեղարքունիքի տարածքային բաժին | Բաժնի պետի տեղակալ | 71-28.2.զ-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Գեղարքունիքի տարածքային բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 71-28.2.զ-Մ2-3 | Ներքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Քարտուղարություն | Արտաքին կապերի և ինֆորմատիկայի բաժին | Բաժնի պետ | 22-3-26.2-Ղ4-5 | Ներքին մրցույթ

Հակակոռուպցիոն կոմիտե | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ | 34-54․2-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Հակակոռուպցիոն կոմիտե | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | Վարչության պետ | 34-54․2-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Հակակոռուպցիոն կոմիտե | Արտաքին կապերի և արարողակարգի բաժին | Բաժնի պետ | 34-54․5-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Հակակոռուպցիոն կոմիտե | Քաղաքացիների ընդունելության բաժին | Բաժնի պետ | 34-54․10-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ | 67-29.6-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) և անկախ պետությունների համագործակցության (ԱՊՀ) հարցերով բաժին | միջազգային համագործակցության վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) և անկախ պետություններմիջազգային համագործակցության վարչության Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) և անկախ պետությունների համագործակցության (ԱՊՀ) հարցերով | 24-32.5-Մ4-9 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Շուկայի զարգացման վարչություն | Շուկայի հետազոտության բաժին | Շուկայի զարգացման վարչության շուկայի հետազոտության բաժնի ավագ մասնագետ | 24-32.6-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Պայմանագրերի կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժին | Պայմանագրերի կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ | 22-3-25.4-Մ2-14 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | ԸՆՏԱՆԻՔԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ | Ավագ մասնագետ | 98-98-3.4-Մ5-2 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ դատախազություն | Արարողակարգի վարչություն | Արարողակարգի վարչության գլխավոր մասնագետ | 31-3-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման և դատական ներկայացուցչության բաժին | գլխավոր իրավաբան | 13-32.2-Մ2-8 | Արտաքին մրցույթ

Միգրացիոն ծառայություն | Միգրացիոն ծառայության աշխատանքային միգրացիայի և մոնիթորինգի բաժին | Միգրացիոն ծառայության աշխատանքային միգրացիայի և մոնիթորինգի բաժնի ավագ մասնագետ | 22-1-22.1-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Միգրացիոն ծառայություն | Ֆինանսահաշվապահական բաժին | Միգրացիոն ծառայության ֆինանսահաշվապահական բաժնի գնումների մասնագետ | 22-1-23.1-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ