Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչություն | Շինարարության քաղաքականության և գնագոյացման մեթոդաբանության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 65-27.2-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Գնումների կազմակերպման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 65-28.2-Մ2-7 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 23-33.1-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Պրոբացիայի ծառայություն | Վայոց ձորի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ | 12-3-22․12-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Զբոսաշրջության կոմիտե | Մարքեթինգի և խթանման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 23-1-36.3-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Անտառային կոմիտե | Պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հսկողության վարչություն | ավագ մասնագետ | 15-1-26.9-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Անտառային կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | ավագ իրավաբան | 15-1-26.2-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Անտառային կոմիտե | Պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հսկողության վարչություն | վարչության պետ | 15-1-26.9-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով | Անձնակազմի կառավարման բաժին | Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ | 44-20.2.2-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Պրոբացիայի ծառայություն | Երևանի քաղաքային մարմին | ավագ մասնագետ | 12-3-22․3-Մ3-7 | Արտաքին մրցույթ

Պրոբացիայի ծառայություն | Արարատի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ | 12-3-22․5-Մ3-5 | Արտաքին մրցույթ

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | Միջուկային անվտանգության վարչություն | Համակարգերի և կոմպոնենտների բաժին | Համակարգերի և կոմպոնենտների բաժնի միջուկային տեղակայանքում միջուկային և ճառագայթային անվտանգության գլխավոր պետական տեսուչ | 62-21,1-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Արդյունաբերության քաղաքականության վարչություն | Արդյունաբերության զարգացման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.17-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Նոյեմբերյանի տարածքային կենտրոն | 26.8խ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8խ-Մ4-4 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.7_Նշանակման վարչություն | Երկրորդ բաժին | պետ | 10-1-26.7-Ղ5-6 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Մալաթիա-Սեբաստիայի տարածքային կենտրոն | 26.8խե_Ընդունարան | ավագ մասնագետ | 10-1-26.8խե-Մ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Բաղրամյանի տարածքային կենտրոն | 26.8ժ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ մասնագետ | 10-1-26.8ժ-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Տաշիրի տարածքային կենտրոն | 26.8իա_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8իա-Մ4-5 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Արտաշատի տարածքային կենտրոն | 26.8է_Ընդունարան | պետ | 10-1-26.8է-Ղ5-1 | Արտաքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Կենցաղային ապահովման բաժին | Ավագ գնահատող | 12-2-29.4-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման և տնտեսական ապահովման վարչություն | Նյութատեխնիկական ապահովման և սպասարկման բաժին | Ավագ մասնագետ | 12-33.3-Մ4-5 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.23-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հանրային ծառայողների վարքագծի վերահսկողության վարչություն | գլխավոր մասնագետ | 41-27.3-Մ1-3 | Ներքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Ծաղկահովտի տարածքային կենտրոն | 26.8գ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8գ-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Նոյեմբերյանի տարածքային կենտրոն | 26.8խ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8խ-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Մարտունու տարածքային կենտրոն | 26.8ժե_Ընդունարան | ավագ մասնագետ | 10-1-26.8ժե-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.5_Պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների ապահովման և տեղեկատվական համակարգերի շահագործման վարչություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 10-1-26.5-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Արտաշատի տարածքային կենտրոն | 26.8է_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8է-Մ3-4 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Կապանի տարածքային կենտրոն | 26.8լգ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8լգ-Մ4-8 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Արթիկի տարածքային կենտրոն | 26.8լ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8լ-Մ4-4 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Միջազգային համագործակցության և կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի վարչություն | Վարչության պետ | 65-27.5-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ներդրումային ծրագրերի վարչություն | Ներդրումային ծրագրերի համակարգման և աջակցման բաժին | Բաժնի պետ | 23-32.22-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Կենցաղային ապահովման բաժին | Բաժնի պետի տեղակալ | 12-2-29.4-Ղ5-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի նախագծման վարչություն | Գյուղատնտեսության աջակցության ծրագրերի նախագծման բաժին | Ավագ մասնագետ | 23-32.4-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ձեռներեցության վարչություն | Քաղաքականության և ծրագրերի բաժին | Ավագ մասնագետ | 23-32.19-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Արդյունաբերության քաղաքականության վարչություն | Տնտեսական գոտիների և ենթակառուցվածքների զարգացման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.17-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ | 01-7-Մ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Հյուսիսային տարածքային կենտրոն | Իջևանի բաժին | ավագ տեսուչ | 66-28.2-Մ3-17 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Արևելյան տարածքային կենտրոն | Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին | բաժնի պետ-տեսուչ | 66-28.4-Ղ5-2 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Երևանի տարածքային բաժին | Երևանի տարածքային բաժնի պետ | 71-28.2.ա-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Վայոց ձորի տարածքային բաժին | Ավագ մասնագետ | 71-28.2.ժա-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | Ստուգումների իրականացման ոլորտի վերահսկողության վարչություն | Ավագ վերահսկող | 52-24.11-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Երևան քաղաքի քննչական վարչություն | Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երկրորդ բաժին | Աջակցող բաժին | ավագ մասնագետ | 33-4.7-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Արարողակարգի և կազմակերպչական հարցերի վարչություն | գլխավոր մասնագետ | 33-1.2-Մ2-7 | Արտաքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Վայոց ձորի տարածքային բաժին | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ԻՐԱՎԱԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ | 67-30.10-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Ընդերքի վերահսկողության վարչություն | ընդերքի շահագործման վերահսկողության բաժին | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԸՆԴԵՐՔԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒՉ | 67-29.2-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Կենտրոնի և Նորք-Մարաշի տարածքային կենտրոն | 26.8խգ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8խգ-Մ4-16 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.7_Նշանակման վարչություն | Տասնչորսերորդ բաժին | ավագ մասնագետ | 10-1-26.7-Մ4-121 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Նոր Նորքի և Ավանի տարածքային կենտրոն | 26.8խէ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8խէ-Մ4-16 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Նոր Նորքի և Ավանի տարածքային կենտրոն | 26.8խէ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8խէ-Մ4-15 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Մասիսի տարածքային կենտրոն | տնօրեն | 10-1-26.8ը-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.4_Կենսաթոշակների, նպաստների և դրամական այլ վճարների վարչություն | Կենսաթոշակների, դրամական այլ վճարների և մեթոդական աջակցության բաժին | գլխավոր մասնագետ | 10-1-26.4-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Մալաթիա-Սեբաստիայի տարածքային կենտրոն | 26.8խե_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8խե-Մ3-12 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Մալաթիա-Սեբաստիայի տարածքային կենտրոն | 26.8խե_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8խե-Մ4-13 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Մալաթիա-Սեբաստիայի տարածքային կենտրոն | 26.8խե_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող | 10-1-26.8խե-Մ4-9 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 27.5_Կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչություն | Կազմակերպությունների և քաղաքացիների հետ համագործակցության բաժին | ավագ մասնագետ | 10-1-27.5-Մ5-1 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 27.5_Կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչություն | Կազմակերպությունների և քաղաքացիների հետ համագործակցության բաժին | ավագ մասնագետ | 10-1-27.5-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Սիսիանի տարածքային կենտրոն | տնօրեն | 10-1-26.8լե-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչություն | Գնումների համակարգման բաժին | Գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի պետ | 22-34.8-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժին | Բաժնի պետ | 23-33.2-Ղ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն | ճարտարապետության բաժին | Ավագ մասնագետ | 65-27.1-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Արդյունաբերության քաղաքականության վարչություն | Տնտեսական գոտիների և ենթակառուցվածքների զարգացման բաժին | Ավագ մասնագետ | 23-32.17-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Երևանի տարածքային բաժին | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԵՐԵՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒՉ | 67-30.1-Մ2-8 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Միջազգային իրավական համագործակցության վարչություն | Միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժին | Ավագ իրավաբան | 12-32.5-Մ4-5 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Մտավոր սեփականության գրասենյակ | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ապահովման և հրապարակումների բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-Գ34.1-18.4-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Գնումների վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 18-35.11-Մ2-6 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Գնումների վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 18-35.11-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն | Հուշարձանների վերականգնման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 18-34.18-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | Վարչության պետ | 24-33.1-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ռազմավարական ոլորտների վարչություն | Ծանր արդյունաբերության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.25-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն | Հուշարձանների պահպանության տարածքային գործունեության համակարգման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 18-34.18-Մ2-6 | Ներքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Արևմտյան տարածքային կենտրոն | Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին | ավագ տեսուչ | 66-28.3-Մ3-12 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն | Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին | ավագ տեսուչ | 66-28.1-Մ3-30 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Իրավաբանական բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 71-28.1.բ-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Կոտայքի մարզային քննչական վարչություն | Աջակցող բաժին | ավագ մասնագետ | 33-5.6-Մ3-4 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ քննչական կոմիտե | Երևան քաղաքի քննչական վարչություն | Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժին | Աջակցող բաժին | ավագ մասնագետ | 33-4.5-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | Ստուգումների իրականացման ոլորտի վերահսկողության վարչություն | Վարչության պետի տեղակալ | 52-24.11-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչություն | Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժին | Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժնի պետ | 10-32.2-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության հաշվապահական հաշվառման բաժին | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ հաշվապահ | 52-25.2-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Իրավաբանական բաժին | Ավագ մասնագետ | 64-26.2-Մ3-1 | Ներքին մրցույթ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | Ջրերի, մթնոլորտի, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության վարչություն | ջրերի և մթնոլորտի վերահսկողության բաժին | ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՋՐԵՐԻ, ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ, ՀՈՂԵՐԻ, ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՋՐԵՐԻ ԵՎ ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒՉ | 67-29.1-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Հաշվետվությունների ուսումնասիրման և վերլուծությունների բաժին | Ավագ մասնագետ | 18-35.12-Մ4-6 | Ներքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի նախագծման վարչություն | Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.4-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով | Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչություն | Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժին | Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբան | 44-20.1.2-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Երևանի N2 տարածքային ստորաբաժանում | Զորակոչի բաժանմունք | Ավագ մասնագետ | 26-33.8-Մ5-14 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն | Հասարակայնության հետ կապերի բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 26-33․6-Մ2-15 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն | Հասարակայնության հետ կապերի բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 26-33․6-Մ2-12 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Քարտուղարություն | Հանձնարարականների կատարման վերահսկողության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 26-34․5-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն | Վարչական վարույթների իրականացման բաժին | Ավագ իրավաբան | 12-34.1-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 27.3_Քարտուղարություն | Քաղաքացիների ընդունելության բաժին | ավագ մասնագետ | 10-1-27.3-Մ4-10 | Արտաքին մրցույթ