Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կազմակերպման վարչություն | Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կազմակերպման վարչության ավագ մասնագետ | 24-1-21.1-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի արտադրության, նորոգման և օգտահանման կազմակերպման վարչություն | Արտադրության, նորոգման և օգտահանման կազմակերպման վարչության գլխավոր մասնագետ | 24-1-21.2-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի որակի վերահսկողության վարչություն | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի որակի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 24-1-21.3-Մ2-2) | 24-1-21.3-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Հողաշինության և հողօգտագործման բաժին-մարզային հողային պետական տեսչություն | Գլխավոր մասնագետ | 97-3.3-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության հետաքննության վարչություն | գլխավոր հետաքննիչ | 13-32.3-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Քարտուղարություն | Քարտուղարության պետ | 97-2-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության հետաքննության վարչություն | գլխավոր հետաքննիչ | 13-32.3-Մ2-2 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | Քաղաքաշինության վարչության ավագ մասնագետ | 92-1.2-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահության նախարարություն | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | Գնումների համակարգման բաժին | պետ | 11-33.3-Ղ4-3 | Ներքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչ | 66-28.1-Մ3-27 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչ | 66-28.1-Մ3-31 | Արտաքին մրցույթ

Հաշվեքննիչ պալատ | Վեցերորդ վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 46-32.6-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության վերլուծության և դատական ներկայացուցչության բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 23-33.1-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ընդհանուր բաժին | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ | 52-25.4-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Մեթոդական աջակցության վարչություն | Մեթոդական աջակցության գլխավոր մեթոդաբան | 41-27.5-Մ1-3 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչություն | Ավագ մասնագետ | 23-32.8-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.4-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ | 01-7-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ | 01-7-Մ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Համալրման և կատարելագործման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 06-Գ26-21.2-Մ1-1 | Ներքին մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Ռազմավարական քաղաքականության վարչություն | Ավագ մասնագետ | 15-32.2-Մ4-6 | Արտաքին մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Հասարակայնության հետ կապերի բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 15-33.3-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Ֆինանսատնտեսական վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման բաժին | Ավագ հաշվապահ | 15-33.2-Մ4-7 | Արտաքին մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Ռազմավարական քաղաքականության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 15-32.2-Մ2-7 | Արտաքին մրցույթ

Արտաքին գործերի նախարարություն | ֆինանսաբյուջետային վարչություն | ծրագրային բյուջետավորման և հաշվետվությունների վերլուծության բաժնի ավագ մասնագետ | 14-31.4-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Ֆինանսական բաժին | Բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ | 12-2-29.1-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Գեղարքունիքի մարզային կենտրոն | գլխավոր տեսուչ | 70-26.21-Մ2-11 | Ներքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Արագածոտնի մարզային կենտրոն | գլխավոր տեսուչ | 70-26.18-Մ2-4 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ դատախազություն | Վիճակագրության և վերլուծության բաժին | Վիճակագրության և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ | 31-9-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Արմավիրի տարածքային բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 71-28.2.դ-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Կոտայքի տարածքային բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 71-28.2.է-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ՀՀ ներկայացուցչի գրասենյակ | Հետազոտությունների և զարգացման վարչություն | Ավագ մասնագետ | 06-Գ31-22.4-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հայտարարագրերի վերլուծության վարչություն | Վարչության պետ | 41-27.1-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Կադաստրային գնահատման և շուկայի վերլուծության վարչություն | Շուկայի վերլուծության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 61-25.7-Մ2-5 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության մշակման և որակավորման բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 61-25.6-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Գրանցման վարչություն | Մեթոդաբանության բաժին | Գլխավոր մեթոդաբան | 61-25.1-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժնի պետ | 24-33.2-Ղ4-3 | Ներքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | իրավական ապահովման բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ | 24-33.2-Ղ4-2 | Ներքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Արևմտյան տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի արևմտյան տարածքային կենտրոնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչ | 66-28.3-Մ3-16 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչության աշխատանքային օրենսդրության իրավական վերահսկողության բաժնի գլխավոր տեսուչ | 66-27.10-Մ2-11 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Արևելյան տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի արևելյան տարածքային կենտրոնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչ | 66-28.4-Մ3-12 | Արտաքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Պետական բաժնեմասի կառավարման վարչություն | Մասնավորեցման նախապատրաստման և լուծարման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 22-3-25.2-Մ2-6 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ | 52-24.4-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետ | 52-24.4-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ծրագրերի վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ծրագրերի վարչության պետ | 24-32.7-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն | Աշխատանքի և աշխատանքի վարձատրության քաղաքականության բաժին | Աշխատանքի և աշխատանքի վարձատրության քաղաքականության բաժնի պետ | 10-32.1-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | Միջազգային համագործակցության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 43-35.4-Մ2-2 | Ներքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Վարչական վերահսկողության վարչություն | Վարչական վերահսկողության իրականացման բաժին | Ավագ մասնագետ | 22-33.3-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | ֆինանսատնտեսագիտական բաժին | Ավագ մասնագետ | 97-1.1-Մ3-1 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Գրանցման վարչություն | Գրանցման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 61-25.1-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով | Մրցակցության գնահատման և վերահսկողության վարչություն | Համակենտրոնացումների, պետական օժանդակության և պետական գնումների վերահսկողության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 45-34.2-Մ1-6 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման բաժին | Բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ | 97-1.1-Ղ5-2 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ | Ճարտարապետաշինարարական բաժին | Բաժնի պետ | 98-98-1.2-Ղ5-2 | Արտաքին մրցույթ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Ոչ առևտրային կազմակերպությունների հսկողության բաժին | Ոչ առևտրային կազմակերպությունների հսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ | 63-28․24-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Ոչ առևտրային կազմակերպությունների հսկողության բաժին | Ոչ առևտրային կազմակերպությունների հսկողության բաժնի պետ | 63-28․24-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 97-3.2-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչություն | Քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժին | Բաժնի պետ | 12-32.3.2-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության վարչություն | Գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ | 71-28.1.ը-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահության նախարարություն | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ | 11-33.1-Մ2-2 | Ներքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Արմավիրի մարզային կենտրոն | գլխավոր տեսուչ | 70-26.20-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Արտաքին կապերի վարչություն | պետ | 13-33.2-Ղ3-2 | Ներքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչություն | Գնումների բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 22-3-26.1-Մ2-5 | Ներքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Աղետների ռիսկի կառավարման քաղաքականության մշակման վարչություն | պետ | 13-32.1-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Հաշվեքննիչ պալատ | Ութերորդ վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 46-32.8-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Պետական ռեզերվների կառավարման վարչություն | Նյութական պահուստի մշտադիտարկման բաժին | ավագ մասնագետ | 13-Գ34․1-20․1-Մ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Բավրայի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Բավրայի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետի պետ | 66-28.8-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնի աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժնի պետ-տեսուչ | 66-28.1-Ղ5-4 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավական աջակցության բաժնի գլխավոր իրավաբան | 66-27.6-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Հարավային տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հարավային տարածքային կենտրոնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչ | 66-28.5-Մ3-14 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին | ավագ մասնագետ | 64-26.7-Մ5-1 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 64-26.1-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչություն | Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման բաժին | Ավագ մասնագետ | 64-26.1-Մ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Աշխատանքի վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.16-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | Առողջապահության բաժին | Ավագ մասնագետ | 97-1.5-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Մեթոդական աջակցության վարչություն | Վարչության պետ | 41-27.5-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչություն | Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժին | Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ | 10-32.2-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության բաժին | Բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ | 65-28.2-Ղ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Արտաքին կապերի վարչություն | Միջազգային համագործակցության բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-33.2-Մ2-16 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Արտաքին կապերի վարչություն | Միջազգային ծրագրերի բաժին | ավագ մասնագետ | 13-33.2-Մ3-6 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Արտաքին կապերի վարչություն | Միջազգային համագործակցության բաժին | ավագ մասնագետ | 13-33.2-Մ3-4 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչություն | Վարչության պետ | 22-33.14-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | Տեխնիկական բաժին | Տեխնիկական բաժնի պետ-պետական տեսուչ | 62-21․4-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր | 61-26.9է-Մ3-50 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր | 61-26.9է-Մ3-45 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | «Արմավիր» սպասարկման գրասենյակ | Պետ | 61-26.6դ2-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Ոչ պարենային ապրանքների պահպանման վարչություն | Պետական պահուստի պահպանման ապահովման բաժին | պետ | 13-Գ34․1-20․3-Ղ5-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ | 92-1.5-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Ոչ պարենային ապրանքների պահպանման վարչություն | Պետական պահուստի պահպանման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-Գ34․1-20․3-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | Միջուկային անվտանգության վարչություն | Համակարգերի և կոմպոնենտների բաժնի չափող-հսկող սարքերի և ավտոմատացման գլխավոր պետական տեսուչ | 62-21,1-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժին | Ավագ հաշվապահ | 23-33.2-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ձեռներեցության զարգացման վարչություն | Ավագ մասնագետ | 23-32.12-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Քարտուղարություն | «Մեկ պատուհան»-ի և փաստաթղթաշրջանառության բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-33.5-Մ2-8 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Արդյունաբերության և էներգետիկային վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.22-Մ5-1 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Կոտայքի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | բաժնի պետ | 64-25.8-Ղ5-1 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական փոխօգնության վարչություն | Դատապարտյալների փոխանցման բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 12-32.2-Մ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ | Ռազմական անվտանգության վարչություն | Տեղեկատվական քաղաքականության և կիբեռանվտանգության բաժին | Բաժնի պետ | 06-Գ25-30.3-Ղ3-3 | Ներքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ընդերքի վարչություն | Ընդերքօգտագործման ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 22-33.12-Մ2-8 | Արտաքին մրցույթ

Արտաքին գործերի նախարարություն | միջազգային պայմանագրերի և իրավունքի վարչություն | բազմակողմ միջազգային պայմանագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ | 14-30.11-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ