Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Արդարադատության նախարարություն | Միջազգային իրավական համագործակցության վարչություն | Միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 12-32.5-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Միջազգային իրավական համագործակցության վարչություն | Միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժին | Գլխավոր իրավաբան

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Ոչ պարենային ապրանքների պահպանման վարչություն | Պետական պահուստի պահպանման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-Գ34․1-20․3-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Ոչ պարենային ապրանքների պահպանման վարչություն | Պետական պահուստի պահպանման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Ոչ պարենային ապրանքների պահպանման վարչություն | Պետական պահուստի պահպանման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-Գ34․1-20․3-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Ոչ պարենային ապրանքների պահպանման վարչություն | Պետական պահուստի պահպանման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վարչատնտեսական վարչություն | Հրատարակչական բաժին | Հրատարակչական բաժնի պետ | 26-34.3-Ղ4-2 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վարչատնտեսական վարչություն | Հրատարակչական բաժին | Հրատարակչական բաժնի պետ

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Իրավաբանական բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 12-2-28.9-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Իրավաբանական բաժին | Գլխավոր իրավաբան

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ | 52-24.2-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչության պետ | 52-24.2-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչության պետ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ | 52-24.1-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետ | 52-24.1-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետ

Փրկարար ծառայություն | Երևան քաղաքի փրկարարական վարչություն | Բնակչության պաշտպանության բաժին | ավագ մասնագետ | 13-1-26.1-Մ3-5 | Արտաքին մրցույթ

Փրկարար ծառայություն | Երևան քաղաքի փրկարարական վարչություն | Բնակչության պաշտպանության բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Աշխատանքի վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.16-Մ5-1 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Աշխատանքի վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Աշխատանքի վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.16-Մ5-2 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Աշխատանքի վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Աշխատանքի վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.16-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Աշխատանքի վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.19-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.24-Մ3-4 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին | ավագ մասնագետ | 64-26.7-Մ5-1 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչություն | Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման բաժին | Ավագ մասնագետ | 64-26.1-Մ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչություն | Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման բաժին | Ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժին | Ավագ մասնագետ | 64-26.1-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժին | Ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 64-26.1-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.13-Մ5-1 | Ներքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Սյունիքի մարզային ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի գլխավոր ռեգիստր | 61-26.9զ-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Սյունիքի մարզային ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի գլխավոր ռեգիստր

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ընդերքի վարչություն | Ընդերքօգտագործման իրավունքի ձևավորման և կենտրոնացված մատյանի վարման բաժին | Ավագ մասնագետ | 22-33.12-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ընդերքի վարչություն | Ընդերքօգտագործման իրավունքի ձևավորման և կենտրոնացված մատյանի վարման բաժին | Ավագ մասնագետ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Ոչ պարենային ապրանքների պահպանման վարչություն | Պետական պահուստի պահպանման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-Գ34․1-20․3-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Ոչ պարենային ապրանքների պահպանման վարչություն | Պետական պահուստի պահպանման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Ոչ պարենային ապրանքների պահպանման վարչություն | Պետական պահուստի պահպանման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-Գ34․1-20․3-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Ոչ պարենային ապրանքների պահպանման վարչություն | Պետական պահուստի պահպանման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-36 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման մեթոդաբանության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 25-32.12-Մ2-3 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման մեթոդաբանության բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Պետական ներքին ֆինանսական հսկողության մեթոդաբանության բաժին | Ավագ մեթոդաբան | 25-32.9-Մ3-12 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Պետական ներքին ֆինանսական հսկողության մեթոդաբանության բաժին | Ավագ մեթոդաբան

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Ավագ վերահսկող | 25-32.9-Մ3-8 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Ավագ վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչություն | Ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկման և աուդիտի կարգավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 25-32.12-Մ2-8 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչություն | Ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկման և աուդիտի կարգավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչություն | Ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկման և աուդիտի կարգավորման բաժին | Ավագ մասնագետ | 25-32.12-Մ3-2 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչություն | Ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկման և աուդիտի կարգավորման բաժին | Ավագ մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման արխիվի բաժին | Ավագ մասնագետ | 61-26.9է-Մ3-14 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման արխիվի բաժին | Ավագ մասնագետ

Պրոբացիայի ծառայություն | Տավուշի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ | 12-3-22․13-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Պրոբացիայի ծառայություն | Տավուշի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչություն | Լիցենզավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 43-34.1-Մ2-6 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչություն | Լիցենզավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-16 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-15 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-14 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-10 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-50 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-43 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ստուգումների համակարգման, տեղեկատվական բազաների կառավարման և վերլուծության բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-8 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ստուգումների համակարգման, տեղեկատվական բազաների կառավարման և վերլուծության բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Վարչապետի աշխատակազմ | Ընդհանուր բաժին | Ավագ մասնագետ | 06-20-Մ4-2 | Ներքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Ընդհանուր բաժին | Ավագ մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժին | Բաժնի պետ | 25-32.9-Ղ4-5 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժին | Բաժնի պետ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Գույքի կառավարման վարչություն | Շահագործման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-33.3-Մ2-12 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Գույքի կառավարման վարչություն | Շահագործման բաժին | գլխավոր մասնագետ

Փրկարար ծառայություն | Թիկունքի և նյութատեխնիկական ապահովման վարչություն | իրային միջոցներով ապահովման և հիմնական ֆոնդերի մոնիտորինգի բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-1-25.3-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Փրկարար ծառայություն | Թիկունքի և նյութատեխնիկական ապահովման վարչություն | իրային միջոցներով ապահովման և հիմնական ֆոնդերի մոնիտորինգի բաժին | գլխավոր մասնագետ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Պայմանագրերի նախապատրաստման, կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 22-3-25.4-Մ2-8 | Ներքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Պայմանագրերի նախապատրաստման, կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Հաշվեքննիչ պալատ | Ութերորդ վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 46-32.8-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Հաշվեքննիչ պալատ | Ութերորդ վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Վարչապետի աշխատակազմ | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | Վարչության պետի տեղակալ | 06-13-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | Վարչության պետի տեղակալ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.4-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.4-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժին | Ավագ մասնագետ | 23-32.4-Մ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժին | Ավագ մասնագետ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչություն | Գործարար միջավայրի բարելավման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.9-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչություն | Գործարար միջավայրի բարելավման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և վերլուծությունների վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և վերլուծությունների վարչության ավագ մասնագետ | 66-27.4-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և վերլուծությունների վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և վերլուծությունների վարչության ավագ մասնագետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության վարչության ավագ տեսուչ | 66-27.3-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության վարչության ավագ տեսուչ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վարչատնտեսական վարչություն | Վարչատնտեսական վարչության պետ | 26-34.3-Ղ3-3 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վարչատնտեսական վարչություն | Վարչատնտեսական վարչության պետ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետ | 26-34.1-Մ2-7 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչություն | Ծրագրերի իրականացման և գնահատման բաժին | Բաժնի պետ | 18-34.1-Ղ4-5 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչություն | Ծրագրերի իրականացման և գնահատման բաժին | Բաժնի պետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչություն | Ուսանողների աջակցության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 18-34.1-Մ2-10 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչություն | Ուսանողների աջակցության բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ընդհանուր բաժին | Ավագ մասնագետ | 18-35.10-Մ3-2 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ընդհանուր բաժին | Ավագ մասնագետ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Փաստաթղթաշրջանառության բաժին | բաժնի ավագ փաստաթղթավար | 71-28.1.բ-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Փաստաթղթաշրջանառության բաժին | բաժնի ավագ փաստաթղթավար

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Երևանի կենտրոն | գլխավոր տեսուչ | 70-26.28-Մ2-7 | Ներքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Երևանի կենտրոն | գլխավոր տեսուչ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի որակի վերահսկողության վարչություն | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի որակի վերահսկողության Վարչության պետ | 24-1-21.3-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի որակի վերահսկողության վարչություն | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի որակի վերահսկողության Վարչության պետ

Արդարադատության նախարարություն | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 12-33.1-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24.3-Մ1-7 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24.3-Մ1-4 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24.3-Մ1-3 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Պետական գույքի տնօրինման վարչություն | Պետական գույքի վարձակալության և անհատույց օգտագործման տրամադրման բաժին | Ավագ մասնագետ | 22-3-25.3-Մ4-2 | Ներքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Պետական գույքի տնօրինման վարչություն | Պետական գույքի վարձակալության և անհատույց օգտագործման տրամադրման բաժին | Ավագ մասնագետ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչության ավագ վերահսկող | 52-24.4-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչության ավագ վերահսկող

Կադաստրի կոմիտե | «Ստեփանավան» սպասարկման գրասենյակ | Պետ | 61-26.6ը1-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | «Ստեփանավան» սպասարկման գրասենյակ | Պետ

ՀՀ դատախազություն | Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժին | Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժնի պետ | 31-27-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ դատախազություն | Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժին | Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժնի պետ

Հաշվեքննիչ պալատ | Իրավաբանական բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 46-38-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Հաշվեքննիչ պալատ | Իրավաբանական բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչության ավագ տեսուչ | 66-27.2-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչության ավագ տեսուչ

Կադաստրի կոմիտե | «Թալին» սպասարկման գրասենյակ | Պետ | 61-26.6բ2-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | «Թալին» սպասարկման գրասենյակ | Պետ

Կադաստրի կոմիտե | «Եղվարդ» սպասարկման գրասենյակ | Պետ | 61-26.6զ3-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | «Եղվարդ» սպասարկման գրասենյակ | Պետ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | Կրթության բաժին | Հայաստանի Հանրապետության Լոռու Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի ավագ մասնագետ | 95-1.4-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | Կրթության բաժին | Հայաստանի Հանրապետության Լոռու Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի ավագ մասնագետ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Արտաքին կապերի վարչություն | Միջազգային համագործակցության բաժին | ավագ մասնագետ | 13-33.2-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Արտաքին կապերի վարչություն | Միջազգային համագործակցության բաժին | ավագ մասնագետ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | ղեկավար | 13-Գ34․1-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | ղեկավար

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | Ճարտարապետաշինարարական բաժին | Ավագ մասնագետ | 97-1.2-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | Ճարտարապետաշինարարական բաժին | Ավագ մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Երևանի N1 տարածքային ստորաբաժանում | Ավագ մասնագետ | 26-33.8-Մ4-16 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Երևանի N1 տարածքային ստորաբաժանում | Ավագ մասնագետ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Քարտուղարություն | Վարչատնտեսական բաժին | Ավագ մասնագետ | 97-2-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Քարտուղարություն | Վարչատնտեսական բաժին | Ավագ մասնագետ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն | Զբաղվածության բաժին | Զբաղվածության բաժնի գլխավոր մասնագետ | 10-32.1-Մ2-4 | Ներքին մրցույթ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն | Զբաղվածության բաժին | Զբաղվածության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ | 65-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | Առողջապահության բաժին | Առողջապահության բաժնի գլխավոր մասնագետ | 91-1․5-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | Առողջապահության բաժին | Առողջապահության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Առաջին բաժին | Բաժնի պետ | 64-26.9-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Առաջին բաժին | Բաժնի պետ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ | 91-1․4-Մ2-2 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժնի ավագ մասնագետ | 26-34.1-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժնի ավագ մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 3-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 3-րդ բաժնի ավագ մասնագետ | 26-34.1-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 3-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 3-րդ բաժնի ավագ մասնագետ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Աղետների ռիսկի կառավարման քաղաքականության մշակման վարչություն | Քաղաքականության իրականացման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-32.1-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Աղետների ռիսկի կառավարման քաղաքականության մշակման վարչություն | Քաղաքականության իրականացման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահ | 61-25.3-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահ

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժին | Ավագ իրավաբան | 12-Գ1-18.1-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժին | Ավագ իրավաբան

Վարչապետի աշխատակազմ | Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ | Միջազգային տնտեսական ինտեգրման վարչություն | Ավագ մասնագետ | 06-06-Գ30-19.1-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ | Միջազգային տնտեսական ինտեգրման վարչություն | Ավագ մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ծրագրերի վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ծրագրերի վարչության գլխավոր մասնագետ | 24-32.7-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ծրագրերի վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ծրագրերի վարչության գլխավոր մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային բաժին | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր մասնագետ | 24-33.1-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային բաժին | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության ավագ մասնագետ | 24-33.2-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության ավագ մասնագետ

Փրկարար ծառայություն | Քաղաքացիական պաշտպանության վարչություն | մարտական պատրաստության և ուսուցման կազմակերպման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-1-25.8-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Փրկարար ծառայություն | Քաղաքացիական պաշտպանության վարչություն | մարտական պատրաստության և ուսուցման կազմակերպման բաժին | գլխավոր մասնագետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժնի պետ-տեսուչ | 66-28.1-Ղ5-5 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժնի պետ-տեսուչ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Որակի ապահովման վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի որակի ապահովման վարչության գլխավոր մասնագետ | 66-27.8-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Որակի ապահովման վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի որակի ապահովման վարչության գլխավոր մասնագետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ փաստաթղթավար | 66-27.6-Մ3-4 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ փաստաթղթավար

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչություն | Տնտեսագիտական վերլուծության բաժին | Գլխավոր տնտեսագետ | 22-33.15-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչություն | Տնտեսագիտական վերլուծության բաժին | Գլխավոր տնտեսագետ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարածքային կառավարման վարչություն | Տարածքային զարգացման պլանավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 22-33.1-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարածքային կառավարման վարչություն | Տարածքային զարգացման պլանավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի ավագ մասնագետ | 93-1.6-Մ4-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի ավագ մասնագետ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչություն | Գիտատեխնիկական քաղաքականության բաժին | Բաժնի պետ | 65-27.2-Ղ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչություն | Գիտատեխնիկական քաղաքականության բաժին | Բաժնի պետ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչություն | Գիտատեխնիկական քաղաքականության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 65-27.2-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչություն | Գիտատեխնիկական քաղաքականության բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Տնտեսագիտական և գործերի կառավարման բաժին | Ավագ մասնագետ | 65-28.2-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Տնտեսագիտական և գործերի կառավարման բաժին | Ավագ մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն | Հուշարձանների պահպանության տարածքային գործունեության համակարգման բաժին | Ավագ մասնագետ | 18-34.18-Մ4-8 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն | Հուշարձանների պահպանության տարածքային գործունեության համակարգման բաժին | Ավագ մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչություն | Ծրագրերի իրականացման և գնահատման բաժին | Ավագ մասնագետ | 18-34.1-Մ4-6 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչություն | Ծրագրերի իրականացման և գնահատման բաժին | Ավագ մասնագետ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Գնումների համակարգման բաժին | Գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ | 63-29․5-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Գնումների համակարգման բաժին | Գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Կազմակերպչական վարչություն | Մաքսային ձևակերպումների բաժին | Մաքսային ձեվակերպումների բաժնի պետ | 26-33.3-Ղ4-9 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Կազմակերպչական վարչություն | Մաքսային ձևակերպումների բաժին | Մաքսային ձեվակերպումների բաժնի պետ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Զորակոչի վարչություն | Նախազորակոչային պատրաստության բաժին | Գլխավոր կազմակերպիչ | 26-33.8-Մ2-3 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Զորակոչի վարչություն | Նախազորակոչային պատրաստության բաժին | Գլխավոր կազմակերպիչ

ՀՀ դատախազություն | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ | 31-4-Մ2-3 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ դատախազություն | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Լոռու մարզի տարածքային ստորաբաժանում | Գլխավոր իրավաբան | 26-33.8-Մ2-9 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Լոռու մարզի տարածքային ստորաբաժանում | Գլխավոր իրավաբան

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Աղետների ռիսկի կառավարման քաղաքականության մշակման վարչություն | Քաղաքականության իրականացման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-32.1-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Աղետների ռիսկի կառավարման քաղաքականության մշակման վարչություն | Քաղաքականության իրականացման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն | Արտաքին հատվածի կանխատեսումների և վերլուծությունների բաժին | գլխավոր մասնագետ | 25-32.1-Մ2-6 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն | Արտաքին հատվածի կանխատեսումների և վերլուծությունների բաժին | գլխավոր մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն | Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների կոորդինացման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 25-32.1-Մ2-7 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն | Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների կոորդինացման բաժին | գլխավոր մասնագետ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման բաժին | Ավագ հաշվապահ | 93-1.1-Մ4-4 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման բաժին | Ավագ հաշվապահ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման բաժին | Ավագ մասնագետ | 93-1.1-Մ4-3 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման բաժին | Ավագ մասնագետ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Կադրային քաղաքականության բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-33.6-Մ2-13 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Կադրային քաղաքականության բաժին | գլխավոր մասնագետ

Արդարադատության նախարարություն | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն | Գործակալության պետ | 12-34.2-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն | Գործակալության պետ