Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան | ՀՀ Լոռու մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար| 95-Ղ2-1 | (Անձնագիր)