Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Քրեակատարողական ծառայություն | Գլխավոր քարտուղար| 12-2-Ղ2-1 | (Անձնագիր)