Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Առողջապահության նախարարություն | գլխավոր քարտուղար| 11-Ղ1-1 | (Անձնագիր)