Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Ջրային կոմիտե | Գլխավոր քարտուղար| 22-2-Ղ2-1 | (Անձնագիր)