Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Հաշվեքննիչ պալատ | Գլխավոր քարտուղար| 46-Ղ1-1 | (Անձնագիր)