Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գլխավոր քարտուղար| 23-23-Ղ1-1 | (Անձնագիր)