Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Հակակոռուպցիոն կոմիտե | Գլխավոր քարտուղար| 34-Ղ1-1 | (Անձնագիր)