Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Գլխավոր քարտուղար| 18-Ղ1-1 | (Անձնագիր)