Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Գլխավոր քարտուղար| 41-Ղ1-1 | (Անձնագիր)