Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | գլխավոր քարտուղար| 99-Ղ2-1 | (Անձնագիր)