Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Գլխավոր քարտուղար| 22-Ղ1-1 | (Անձնագիր)