Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | Միասնական սոցիալական ծառայության գլխավոր քարտուղար| 10-1-Ղ2-1 | (Անձնագիր)