Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Արդարադատության նախարարություն | Գլխավոր քարտուղար| 12-Ղ1-1 | (Անձնագիր)