Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարության գլխավոր քարտուղար| 13-Ղ1-1 | (Անձնագիր)