Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Կադաստրի կոմիտե | Գլխավոր քարտուղար| 61-Ղ1-1 | (Անձնագիր)