Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Գլխավոր քարտուղար| 22-3-Ղ2-1 | (Անձնագիր)