Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Գիտության կոմիտե | Գլխավոր քարտուղար| 18-1-Ղ2-1 | (Անձնագիր)