Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >   Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար | 91-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Գլխավոր քարտուղար | 41-Ղ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Գլխավոր քարտուղար

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գլխավոր քարտուղար | 52-Ղ1-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գլխավոր քարտուղար

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | գլխավոր քարտուղար | 99-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | գլխավոր քարտուղար

Գիտության կոմիտե | Գլխավոր քարտուղար | 18-1-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Գիտության կոմիտե | Գլխավոր քարտուղար