Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Գլխավոր քարտուղար | 18-Ղ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Ջրային կոմիտե | Գլխավոր քարտուղար | 22-2-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Գլխավոր քարտուղար | 22-Ղ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Միասնական սոցիալական ծառայություն | Միասնական սոցիալական ծառայության գլխավոր քարտուղար | 10-1-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Գլխավոր քարտուղար | 12-Ղ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարության գլխավոր քարտուղար | 13-Ղ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Գլխավոր քարտուղար | 61-Ղ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Գլխավոր քարտուղար | 22-3-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Գիտության կոմիտե | Գլխավոր քարտուղար | 18-1-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան | ՀՀ Լոռու մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար | 95-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | Քրեակատարողական ծառայություն | Գլխավոր քարտուղար | 12-2-26-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Առողջապահության նախարարություն | գլխավոր քարտուղար | 11-Ղ1-1 | Ներքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Գլխավոր քարտուղար | 41-Ղ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի գլխավոր քարտուղար | 62-Ղ1-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար | 91-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Գլխավոր քարտուղար | 41-Ղ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գլխավոր քարտուղար | 52-Ղ1-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | գլխավոր քարտուղար | 99-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Գիտության կոմիտե | Գլխավոր քարտուղար | 18-1-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ