Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

  Գլխավոր քարտուղարների մրցույթներ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան | ՀՀ Լոռու մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար | 95-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | Քրեակատարողական ծառայություն | Գլխավոր քարտուղար | 12-2-26-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Առողջապահության նախարարություն | գլխավոր քարտուղար | 11-Ղ1-1 | Ներքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Գլխավոր քարտուղար | 41-Ղ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի գլխավոր քարտուղար | 62-Ղ1-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար | 91-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Գլխավոր քարտուղար | 41-Ղ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գլխավոր քարտուղար | 52-Ղ1-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | գլխավոր քարտուղար | 99-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Գիտության կոմիտե | Գլխավոր քարտուղար | 18-1-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ