Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Մրցույթների արդյունքներ

  Մրցույթների արդյունքներ

Ընդլայնված Որոնում
Մրցույթների անցկացման միասնական ժամանակացույցը և մրցույթների արդյունքները
Համապատասխան մարմնի անվանումը Թափուր պաշտոնի անվանումը Պաշտոնի ծածկագիրը Մրցույթի տեսակը Հայտարարության հրապարակման ամսաթիվը և փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը Թեստավորման փուլի անցկացման Հարցազրույցի փուլի անցկացման Մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացված դիմումների թիվը Մրցույթին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների թիվը Մրցույթին ներկա քաղաքացիների թիվը Մրցույթի արդյունքը Տեղեկատվություն թեստավորման փուլի բողոքարկման մասին Տեղեկատվություն մրցույթի արդյունքի մասին Հարցազրույցի փուլը հաղթահարած և պաշտոնի նշանակված քաղաքացու անունը, հայրանունը, ազգանունը
ամսաթիվը, ժամը վայրը ամսաթիվը, ժամը վայրը թեստավորմանը մասնակցած քաղաքացիների թիվը հարցազրույցին մասնակցած քաղաքացիների թիվը Թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների թիվը Հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների թիվը