Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >   Մրցույթների արդյունքներ

  Մրցույթների արդյունքներ

Քրեակատարողական ծառայություն

Քրեակատարողական ծառայություն

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Արտաքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-35-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար (նստավայր՝ Հայաստան, ք. Երևան, Կենտր

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կապի և փոստի վարչության փոստի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 24-32.2-Մ3-3)

Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 52-24.9-Մ2-1)

Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 52-24.9-Ղ3-1)

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Նախարարության տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության համայնքային տեղեկատվական հոսքերի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝

Միգրացիոն ծառայությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի պետի տեղակալի (ծածկագիրը՝ 22-1-22.3-Ղ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության լիցենզավորման և թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 24-33.10-Մ2-2)

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ռազմարդյունաբերության կոմիտեի որակի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 24-1-21.3-Մ2-6)

Կադաստրի կոմիտեի գեոդեզիայի և հողաշինարարության վարչության պետ

Արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 12-32.5-Ղ3-1)

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Արտաքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-32.1-Մ4-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ

Շրջակա միջավայրի նախարարության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.9-Մ2-9

Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվություններ և համաձայնեցումների վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-6)

Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ֆինանսատնտեսական վարչության տնտեսական և տեխնիկական սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Ղ4-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթի

Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր` 15-32.2-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին

ֆինանսատեխնիկական և դիմումների քննարկման վարչության դիմումների քննարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 69-27.4-Մ2-1)

Միգրացիոն ծառայությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ Միգրացիոն ծառայության վերադարձի և վերաինտեգրման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-1-22.4-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Մրցակցության պաշտպանության վարչության համակենտրոնացումների և պետական օժանդակության, պետական գնումների վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Հայտարարություն՝ վարկանիշային ցուցակ կազմելու համար անցկացվող թեստավորման մասին

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն (այուհետ` Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի ՊԳԿ ծրագր. և իրավ. ակտերի մշակման վարչ. իրավ. ակտերի և մեթոդ. ուղեցույցների մշակ. բաժնի գլխավոր մասնագետի (22-3-25.1-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության գլխավոր մասնագետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Արևելյան տարածքային կենտրոնի բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժնի պետ-տեսուչ /66-28.4-Ղ5-2/

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի զորահավաքային բաժնի պետ /66-27.9-Ղ4-1/

Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կազմակերպման վարչության պետ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հասարակության հետ կապերի բաժնի պետի տեղակալ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության շուկայի զարգացման վարչության առևտրի խթանման բաժնի պետ

Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի (ծածկագիրը՝ 15-Ղ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթի

Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.7-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթի

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Արտաքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության քրեական և քրեադատավարության օրենսդրության մշակման բաժնի ավագ մասնագ

Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.9-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթի

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Արտաքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբա

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Ներքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլ

Արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 12-32․5-Ղ4-1)

Պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության պետ

Սոցիալական ապահովության ծառայության տնտեսական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.7-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու արտաքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմի անվտանգության խորհրդի գրասենյակի անվտանգային քաղաքականության և հիմնարար փաստաթղթերի վարչության պաշտպանական քաղաքականության բաժնի պետ (06-Գ25-29.1-Ղ3-1)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Կոտայքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչի (ծածկագիր՝ 70-26.23-Մ2-8) քաղաքացիական ծառայութ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետ

Էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ4-1)

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության քարտուղարության թեժ գծի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 10-33.5-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնե

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության քարտուղարության թեժ գծի սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիր 10-33.5-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության «Կենտրոն-1» սպասարկման բաժնի ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Մ4-29) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու արտաքին մրցույթ

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Շենգավիթի սպասարկման բաժնի ավագ խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Մ4-43) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու արտաքին մրցույթ

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Ավանի և Նոր Նորքի սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Ղ5-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարության ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-33.2-Մ2-7)

Էկոնոմիկայի նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ (ծածկագիրը՝ 23-Ղ2-2)

Արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի ավագ մասնագետ

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Ներքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-35-Մ4-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր 69-27.6-Մ3-1)

Առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Առողջապահության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր տնտեսագետի (ծածկագիր՝ 11-33.3-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն (այուհետ` Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի պետական գույքի կառավարման ծրագրերի և իրավական ակտերի մշակման վարչության պետի (ծածկագիր` 22-3-25.1-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչության պետ-տեսուչ

Վարչապետի աշխատակազմի կադրերի և անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ 06-5-Մ1-11

Առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Առողջապահության նախարարության իրավաբանական վարչության օրենսդրության կատարելագործման և վերլուծության բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր՝ 11-33.2-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղե

Առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Առողջապահության նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության պետի (ծածկագիր՝ 11-33.4-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Էկոնոմիկայի նախարարության զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-33.8-Մ3-1)

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի Իրավաբանական վարչության վարչական վարույթների և դատական ներկայացուցչության բաժնի պետ 45-32.1-Ղ4-2

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Արտաքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ1-5) քաղաքացիակա

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Ներքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-35-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է Ներքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-32.1-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Քրեակատարողական ծառայություն