Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Մրցույթների արդյունքներ

  Մրցույթների արդյունքներ

Վիճակագրական կոմիտե | Շիրակի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.9-Մ7-6 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Շիրակի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Շիրակի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.9-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Շիրակի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Կենտրոնական արխիվ | Արխիվավար | 26-34.6-Մ6-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Կենտրոնական արխիվ | Արխիվավար

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | Սոցիալական ապահովության բաժին | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի մասնագետ | 94-1.5-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | Սոցիալական ապահովության բաժին | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վարչություն | Բյուջետային ծրագրավորման և վերլուծությունների բաժին | Մասնագետ | 18-35.4-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վարչություն | Բյուջետային ծրագրավորման և վերլուծությունների բաժին | Մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վարչություն | Մշակութային և սպորտային ծրագրերի ֆինանսավորման բաժին | Մասնագետ | 18-35.4-Մ6-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վարչություն | Մշակութային և սպորտային ծրագրերի ֆինանսավորման բաժին | Մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն/Արտաքին կապերի բաժին | Մասնագետ | 18-34.7-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն/Արտաքին կապերի բաժին | Մասնագետ

Արտաքին գործերի նախարարություն | հյուպատոսական վարչություն | գլխավոր մասնագետ | 14-30.6-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Արտաքին գործերի նախարարություն | հյուպատոսական վարչություն | գլխավոր մասնագետ

Արտաքին գործերի նախարարություն | ֆինանսաբյուջետային վարչություն | բյուջետային ծրագրերի և գնումների գործընթացի իրականացման բաժնի պետ | 14-31.4-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Արտաքին գործերի նախարարություն | ֆինանսաբյուջետային վարչություն | բյուջետային ծրագրերի և գնումների գործընթացի իրականացման բաժնի պետ

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիների սպասարկման բաժին | Մասնագետ | 12-Գ1-18.3-Մ6-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիների սպասարկման բաժին | Մասնագետ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն | Զբաղվածության բաժին | Զբաղվածության բաժնի մասնագետ | 10-32.1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն | Զբաղվածության բաժին | Զբաղվածության բաժնի մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Կազմակերպչական վարչություն | Ընդհանուր բաժին | Ընդհանուր բաժնի գործառնավար | 26-33.3-Մ6-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Կազմակերպչական վարչություն | Ընդհանուր բաժին | Ընդհանուր բաժնի գործառնավար

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչություն | Քաղաքաշինական վերահսկողության բաժին | բաժնի ավագ մասնագետ | 71-28.1.զ-Մ4-1 | Ներքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչություն | Քաղաքաշինական վերահսկողության բաժին | բաժնի ավագ մասնագետ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Մեթոդական աջակցության վարչություն | գլխավոր մեթոդաբան | 41-27.5-Մ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Մեթոդական աջակցության վարչություն | գլխավոր մեթոդաբան

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Անհամատեղելիության պահանջների և այլ սահմանափակումների, էթիկայի կանոնների, բարեվարքության և շահերի բախման վարչություն | գլխավոր մասնագետ | 41-27.3-Մ1-1 | Ներքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հանրային ծառայողների վարքագծի վերահսկողության վարչություն | գլխավոր մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | «Վանաձոր» սպասարկման գրասենյակ | Մասնագետ | 61-26.6ը3-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կադաստրի կոմիտե | «Վանաձոր» սպասարկման գրասենյակ | Մասնագետ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | ֆինանսատնտեսագիտական բաժին | Մասնագետ | 97-1.1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | ֆինանսատնտեսագիտական բաժին | Մասնագետ

Վարչապետի աշխատակազմ | Ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժին | Ավագ մասնագետ | 06-15-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժին | Ավագ մասնագետ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության բաժին | Ավագ հաշվապահ | 65-28.2-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության բաժին | Ավագ հաշվապահ

Վիճակագրական կոմիտե | Գեղարքունիքի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.6-Մ7-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Գեղարքունիքի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժին | Մասնագետ | 64-26.5-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժին | Մասնագետ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24.3-Մ1-5 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24.3-Մ1-2 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24.3-Մ1-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Թվայնացման վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության պետի տեղակալ | 24-32.1-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Թվայնացման վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության պետի տեղակալ

Պրոբացիայի ծառայություն | Արմավիրի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ | 12-3-22․6-Մ3-6 | Արտաքին մրցույթ

Պրոբացիայի ծառայություն | Արմավիրի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 15-32.3-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Թվայնացման վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության պետ | 24-32.1-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Թվայնացման վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության պետ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.13-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

ՀՀ դատախազություն | Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժին | Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժնի մասնագետ | 31-28-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ դատախազություն | Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժին | Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժնի մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վարչատնտեսական վարչություն | Տնտեսական բաժին | Տնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ | 26-34.3-Մ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վարչատնտեսական վարչություն | Տնտեսական բաժին | Տնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման իրականացման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 18-35.12-Մ2-2 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման իրականացման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վարչություն | Կրթական ծրագրերի ֆինանսավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 18-35.4-Մ2-2 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վարչություն | Կրթական ծրագրերի ֆինանսավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Սյունիքի տարածքային բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 71-28.2.բ-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Սյունիքի տարածքային բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Արդարադատության նախարարություն | Միջազգային իրավական համագործակցության վարչություն | Միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 12-32.5-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Միջազգային իրավական համագործակցության վարչություն | Միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժին | Գլխավոր իրավաբան

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վարչատնտեսական վարչություն | Հրատարակչական բաժին | Հրատարակչական բաժնի պետ | 26-34.3-Ղ4-2 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վարչատնտեսական վարչություն | Հրատարակչական բաժին | Հրատարակչական բաժնի պետ

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Իրավաբանական բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 12-2-28.9-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Իրավաբանական բաժին | Գլխավոր իրավաբան

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ | 52-24.2-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչության պետ | 52-24.2-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների ոլորտների վերահսկողության վարչության պետ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ | 52-24.1-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետ | 52-24.1-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետ

Վիճակագրական կոմիտե | Տավուշի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | Մասնագետ | 64-25.12-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տավուշի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | Մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Աշխատանքի վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.16-Մ5-1 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Աշխատանքի վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Աշխատանքի վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.16-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Աշխատանքի վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.19-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.24-Մ3-4 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.13-Մ5-1 | Ներքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-36 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման մեթոդաբանության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 25-32.12-Մ2-3 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման մեթոդաբանության բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Պետական ներքին ֆինանսական հսկողության մեթոդաբանության բաժին | Ավագ մեթոդաբան | 25-32.9-Մ3-12 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Պետական ներքին ֆինանսական հսկողության մեթոդաբանության բաժին | Ավագ մեթոդաբան

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Ավագ վերահսկող | 25-32.9-Մ3-8 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Ավագ վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչություն | Ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկման և աուդիտի կարգավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 25-32.12-Մ2-8 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչություն | Ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկման և աուդիտի կարգավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչություն | Ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկման և աուդիտի կարգավորման բաժին | Ավագ մասնագետ | 25-32.12-Մ3-2 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչություն | Ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկման և աուդիտի կարգավորման բաժին | Ավագ մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման արխիվի բաժին | Ավագ մասնագետ | 61-26.9է-Մ3-14 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման արխիվի բաժին | Ավագ մասնագետ

Պրոբացիայի ծառայություն | Տավուշի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ | 12-3-22․13-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Պրոբացիայի ծառայություն | Տավուշի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Քարտուղարություն | քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի մասնագետ | 99-99-2-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Քարտուղարություն | քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի մասնագետ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչություն | Լիցենզավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 43-34.1-Մ2-6 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչություն | Լիցենզավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-16 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-15 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-14 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-10 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-50 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-43 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ստուգումների համակարգման, տեղեկատվական բազաների կառավարման և վերլուծության բաժին | Գլխավոր վերահսկող | 25-32.9-Մ2-8 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ստուգումների համակարգման, տեղեկատվական բազաների կառավարման և վերլուծության բաժին | Գլխավոր վերահսկող

Վարչապետի աշխատակազմ | Ընդհանուր բաժին | Ավագ մասնագետ | 06-20-Մ4-2 | Ներքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Ընդհանուր բաժին | Ավագ մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժին | Բաժնի պետ | 25-32.9-Ղ4-5 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժին | Բաժնի պետ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Գույքի կառավարման վարչություն | Շահագործման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-33.3-Մ2-12 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Գույքի կառավարման վարչություն | Շահագործման բաժին | գլխավոր մասնագետ

Փրկարար ծառայություն | Թիկունքի և նյութատեխնիկական ապահովման վարչություն | իրային միջոցներով ապահովման և հիմնական ֆոնդերի մոնիտորինգի բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-1-25.3-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Փրկարար ծառայություն | Թիկունքի և նյութատեխնիկական ապահովման վարչություն | իրային միջոցներով ապահովման և հիմնական ֆոնդերի մոնիտորինգի բաժին | գլխավոր մասնագետ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Պայմանագրերի նախապատրաստման, կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 22-3-25.4-Մ2-8 | Ներքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Պայմանագրերի նախապատրաստման, կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Հաշվեքննիչ պալատ | Ութերորդ վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 46-32.8-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Հաշվեքննիչ պալատ | Ութերորդ վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Վարչապետի աշխատակազմ | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | Վարչության պետի տեղակալ | 06-13-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | Վարչության պետի տեղակալ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.4-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժին | Ավագ մասնագետ | 23-32.4-Մ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժին | Ավագ մասնագետ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչություն | Գործարար միջավայրի բարելավման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.9-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչություն | Գործարար միջավայրի բարելավման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վարչատնտեսական վարչություն | Վարչատնտեսական վարչության պետ | 26-34.3-Ղ3-3 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վարչատնտեսական վարչություն | Վարչատնտեսական վարչության պետ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետ | 26-34.1-Մ2-7 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ընդհանուր բաժին | Ավագ մասնագետ | 18-35.10-Մ3-2 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ընդհանուր բաժին | Ավագ մասնագետ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Փաստաթղթաշրջանառության բաժին | բաժնի ավագ փաստաթղթավար | 71-28.1.բ-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Փաստաթղթաշրջանառության բաժին | բաժնի ավագ փաստաթղթավար

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Երևանի կենտրոն | գլխավոր տեսուչ | 70-26.28-Մ2-7 | Ներքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Երևանի կենտրոն | գլխավոր տեսուչ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի որակի վերահսկողության վարչություն | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի որակի վերահսկողության Վարչության պետ | 24-1-21.3-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի որակի վերահսկողության վարչություն | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի որակի վերահսկողության Վարչության պետ

Արդարադատության նախարարություն | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 12-33.1-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24.3-Մ1-7 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24.3-Մ1-4 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող | 52-24.3-Մ1-3 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկող

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Պետական գույքի տնօրինման վարչություն | Պետական գույքի վարձակալության և անհատույց օգտագործման տրամադրման բաժին | Ավագ մասնագետ | 22-3-25.3-Մ4-2 | Ներքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Պետական գույքի տնօրինման վարչություն | Պետական գույքի վարձակալության և անհատույց օգտագործման տրամադրման բաժին | Ավագ մասնագետ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչության ավագ վերահսկող | 52-24.4-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչության ավագ վերահսկող

ՀՀ դատախազություն | Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժին | Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժնի մասնագետ | 31-28-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ դատախազություն | Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժին | Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժնի մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | «Ստեփանավան» սպասարկման գրասենյակ | Պետ | 61-26.6ը1-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | «Ստեփանավան» սպասարկման գրասենյակ | Պետ

Հաշվեքննիչ պալատ | Իրավաբանական բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 46-38-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Հաշվեքննիչ պալատ | Իրավաբանական բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչության ավագ տեսուչ | 66-27.2-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչության ավագ տեսուչ

Կադաստրի կոմիտե | «Թալին» սպասարկման գրասենյակ | Պետ | 61-26.6բ2-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | «Թալին» սպասարկման գրասենյակ | Պետ

Կադաստրի կոմիտե | «Եղվարդ» սպասարկման գրասենյակ | Պետ | 61-26.6զ3-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | «Եղվարդ» սպասարկման գրասենյակ | Պետ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | Կրթության բաժին | Հայաստանի Հանրապետության Լոռու Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի ավագ մասնագետ | 95-1.4-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | Կրթության բաժին | Հայաստանի Հանրապետության Լոռու Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի ավագ մասնագետ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Արտաքին կապերի վարչություն | Միջազգային համագործակցության բաժին | ավագ մասնագետ | 13-33.2-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Արտաքին կապերի վարչություն | Միջազգային համագործակցության բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Տավուշի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | Մասնագետ | 64-25.12-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տավուշի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | Մասնագետ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Ֆինանսական բաժին | Ֆինանսական բաժնի մասնագետ | 10-33.4-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Ֆինանսական բաժին | Ֆինանսական բաժնի մասնագետ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | ղեկավար | 13-Գ34․1-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | ղեկավար

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | Ճարտարապետաշինարարական բաժին | Ավագ մասնագետ | 97-1.2-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | Ճարտարապետաշինարարական բաժին | Ավագ մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Երևանի N1 տարածքային ստորաբաժանում | Ավագ մասնագետ | 26-33.8-Մ4-16 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Երևանի N1 տարածքային ստորաբաժանում | Ավագ մասնագետ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Քարտուղարություն | Վարչատնտեսական բաժին | Ավագ մասնագետ | 97-2-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Քարտուղարություն | Վարչատնտեսական բաժին | Ավագ մասնագետ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն | Զբաղվածության բաժին | Զբաղվածության բաժնի գլխավոր մասնագետ | 10-32.1-Մ2-4 | Ներքին մրցույթ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն | Զբաղվածության բաժին | Զբաղվածության բաժնի գլխավոր մասնագետ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի(այսուհետ ՝ Բաժին) մասնագետ (այսուհետ՝ մասնագետ) | 94-3.4-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի(այսուհետ ՝ Բաժին) մասնագետ (այսուհետ՝ մասնագետ)

ՀՀ Լոռու մարզպետարան | ՀՀ Լոռու մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար | 95-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան | ՀՀ Լոռու մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար

Քաղաքաշինության կոմիտե | Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ | 65-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | Առողջապահության բաժին | Առողջապահության բաժնի գլխավոր մասնագետ | 91-1․5-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | Առողջապահության բաժին | Առողջապահության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Առաջին բաժին | Բաժնի պետ | 64-26.9-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Առաջին բաժին | Բաժնի պետ

Միգրացիոն ծառայություն | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժին | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի մասնագետ | 22-1-22.3-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միգրացիոն ծառայություն | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժին | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի մասնագետ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ | 91-1․4-Մ2-2 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժնի ավագ մասնագետ | 26-34.1-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժնի ավագ մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 3-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 3-րդ բաժնի ավագ մասնագետ | 26-34.1-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 3-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 3-րդ բաժնի ավագ մասնագետ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Աղետների ռիսկի կառավարման քաղաքականության մշակման վարչություն | Քաղաքականության իրականացման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-32.1-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Աղետների ռիսկի կառավարման քաղաքականության մշակման վարչություն | Քաղաքականության իրականացման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժին | Ավագ իրավաբան | 12-Գ1-18.1-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժին | Ավագ իրավաբան

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ծրագրերի վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ծրագրերի վարչության գլխավոր մասնագետ | 24-32.7-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ծրագրերի վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ծրագրերի վարչության գլխավոր մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային բաժին | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր մասնագետ | 24-33.1-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | Ֆինանսաբյուջետային բաժին | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության ավագ մասնագետ | 24-33.2-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության ավագ մասնագետ

Փրկարար ծառայություն | Քաղաքացիական պաշտպանության վարչություն | մարտական պատրաստության և ուսուցման կազմակերպման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-1-25.8-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Փրկարար ծառայություն | Քաղաքացիական պաշտպանության վարչություն | մարտական պատրաստության և ուսուցման կազմակերպման բաժին | գլխավոր մասնագետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Որակի ապահովման վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի որակի ապահովման վարչության գլխավոր մասնագետ | 66-27.8-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Որակի ապահովման վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի որակի ապահովման վարչության գլխավոր մասնագետ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչություն | Տնտեսագիտական վերլուծության բաժին | Գլխավոր տնտեսագետ | 22-33.15-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչություն | Տնտեսագիտական վերլուծության բաժին | Գլխավոր տնտեսագետ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարածքային կառավարման վարչություն | Տարածքային զարգացման պլանավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 22-33.1-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարածքային կառավարման վարչություն | Տարածքային զարգացման պլանավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի ավագ մասնագետ | 93-1.6-Մ4-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի ավագ մասնագետ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչություն | Գիտատեխնիկական քաղաքականության բաժին | Բաժնի պետ | 65-27.2-Ղ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչություն | Գիտատեխնիկական քաղաքականության բաժին | Բաժնի պետ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Տնտեսագիտական և գործերի կառավարման բաժին | Ավագ մասնագետ | 65-28.2-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Տնտեսագիտական և գործերի կառավարման բաժին | Ավագ մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչություն | Ծրագրերի իրականացման և գնահատման բաժին | Ավագ մասնագետ | 18-34.1-Մ4-6 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչություն | Ծրագրերի իրականացման և գնահատման բաժին | Ավագ մասնագետ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Գնումների համակարգման բաժին | Գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ | 63-29․5-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Գնումների համակարգման բաժին | Գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Նմուշառման և լաբորատոր փորձաքննությունների կազմակերպման բաժին | տեսուչ | 70-26.7-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Նմուշառման և լաբորատոր փորձաքննությունների կազմակերպման բաժին | տեսուչ

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Կազմակերպչական վարչություն | Մաքսային ձևակերպումների բաժին | Մաքսային ձեվակերպումների բաժնի պետ | 26-33.3-Ղ4-9 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Կազմակերպչական վարչություն | Մաքսային ձևակերպումների բաժին | Մաքսային ձեվակերպումների բաժնի պետ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Զորակոչի վարչություն | Նախազորակոչային պատրաստության բաժին | Գլխավոր կազմակերպիչ | 26-33.8-Մ2-3 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Զորակոչի վարչություն | Նախազորակոչային պատրաստության բաժին | Գլխավոր կազմակերպիչ

ՀՀ դատախազություն | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ | 31-4-Մ2-3 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ դատախազություն | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Լոռու մարզի տարածքային ստորաբաժանում | Գլխավոր իրավաբան | 26-33.8-Մ2-9 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Լոռու մարզի տարածքային ստորաբաժանում | Գլխավոր իրավաբան

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Աղետների ռիսկի կառավարման քաղաքականության մշակման վարչություն | Քաղաքականության իրականացման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-32.1-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Աղետների ռիսկի կառավարման քաղաքականության մշակման վարչություն | Քաղաքականության իրականացման ապահովման բաժին | գլխավոր մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն | Արտաքին հատվածի կանխատեսումների և վերլուծությունների բաժին | գլխավոր մասնագետ | 25-32.1-Մ2-6 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն | Արտաքին հատվածի կանխատեսումների և վերլուծությունների բաժին | գլխավոր մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն | Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների կոորդինացման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 25-32.1-Մ2-7 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն | Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների կոորդինացման բաժին | գլխավոր մասնագետ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման բաժին | Ավագ հաշվապահ | 93-1.1-Մ4-4 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման բաժին | Ավագ հաշվապահ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման բաժին | Ավագ մասնագետ | 93-1.1-Մ4-3 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման բաժին | Ավագ մասնագետ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Կադրային քաղաքականության բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-33.6-Մ2-13 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Կադրային քաղաքականության բաժին | գլխավոր մասնագետ

Արդարադատության նախարարություն | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն | Գործակալության պետ | 12-34.2-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն | Գործակալության պետ

Կադաստրի կոմիտե | «Շենգավիթ» սպասարկման գրասենյակ | Ավագ մասնագետ | 61-26.6ա3-Մ5-2 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | «Շենգավիթ» սպասարկման գրասենյակ | Ավագ մասնագետ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Պետական գույքի տնօրինման վարչություն | Վարչության պետ | 22-3-25.3-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Պետական գույքի տնօրինման վարչություն | Վարչության պետ

Միգրացիոն ծառայություն | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժին | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի մասնագետ | 22-1-22.3-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միգրացիոն ծառայություն | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժին | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի մասնագետ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | քաղաքաշինության վարչության պետ | 99-99-1.2-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | քաղաքաշինության վարչության պետ

Վիճակագրական կոմիտե | Արմավիրի մարզային վարչություն | Մասնագետ | 64-25.5-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Արմավիրի մարզային վարչություն | Մասնագետ

Վարչապետի աշխատակազմ | Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ | Անվտանգային քաղաքականության և հիմնարար փաստաթղթերի վարչություն | Պաշտպանական քաղաքականության բաժին | Ավագ մասնագետ | 06-Գ25-29.1-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ | Անվտանգային քաղաքականության և հիմնարար փաստաթղթերի վարչություն | Պաշտպանական քաղաքականության բաժին | Ավագ մասնագետ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն | ճարտարապետության բաժին | Ավագ մասնագետ | 65-27.1-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն | ճարտարապետության բաժին | Ավագ մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Դատավարական ներկայացուցչության բաժնի ավագ իրավաբան | 26-33.10-Մ3-3 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Դատավարական ներկայացուցչության բաժնի ավագ իրավաբան

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության վարչություն | Անասնաբուժության բաժին | Բաժնի պետ | 23-32.2-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության վարչություն | Անասնաբուժության բաժին | Բաժնի պետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Սպորտի քաղաքականության վարչություն | Մանկապատանեկան սպորտի բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 18-34.16-Մ2-7 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Սպորտի քաղաքականության վարչություն | Մանկապատանեկան սպորտի բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Քարտուղարություն | Ընդհանուր բաժին | Ընդհանուր բաժնի ավագ մասնագետ | 63-29․1-Մ4-5 | Արտաքին մրցույթ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Քարտուղարություն | Ընդհանուր բաժին | Ընդհանուր բաժնի ավագ մասնագետ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ | 63-29․6-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | Ֆինանսահաշվապահական բաժին | Գլխավոր տնտեսագետ | 62-22․2-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | Ֆինանսահաշվապահական բաժին | Գլխավոր տնտեսագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հանրակրթության վարչություն | Հանրակրթական և արտադպրոցական ծրագրերի մշակման և իրականացման բաժին | Ավագ մասնագետ | 18-34.3-Մ4-3 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հանրակրթության վարչություն | Հանրակրթական և արտադպրոցական ծրագրերի մշակման և իրականացման բաժին | Ավագ մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն | Մշակութային միջազգային համագործակցության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 18-34.7-Մ2-9 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն | Մշակութային միջազգային համագործակցության բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Գնումների և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Հաշվետվությունների ուսումնասիրման և վերլուծությունների բաժին | Մասնագետ | 18-35.12-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Գնումների և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Հաշվետվությունների ուսումնասիրման և վերլուծությունների բաժին | Մասնագետ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Լոռու մարզային կենտրոն | գլխավոր տեսուչ | 70-26.22-Մ2-13 | Արտաքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Լոռու մարզային կենտրոն | գլխավոր տեսուչ

Պաշտպանության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Դատավարական ներկայացուցչության բաժնի գլխավոր իրավաբան | 26-33.10-Մ1-2 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Դատավարական ներկայացուցչության բաժնի գլխավոր իրավաբան

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ | 52-24.3-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Մրցակցության պսշտպանության վարչություն | Համակենտրոնացումների և պետական օժանդակության, պետական գնումների վերահսկողության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 45-32․2-Մ1-5 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Մրցակցության պսշտպանության վարչություն | Համակենտրոնացումների և պետական օժանդակության, պետական գնումների վերահսկողության բաժին | Գլխավոր մասնագետ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչություն | Գլխավոր ճարտարագետ-շինարար | 93-1.2-Մ2-2 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչություն | Գլխավոր ճարտարագետ-շինարար

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Քարտուղարություն | ընդհանուր բաժնի պետ | 99-99-2-Ղ5-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Քարտուղարություն | ընդհանուր բաժնի պետ

Վարչապետի աշխատակազմ | Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | Շրջակա միջավայրի և տեխնիկական անվտանգության ոլորտների համակարգման և մեթոդաբանության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 06-Գ27-17.5-Մ1-1 | Ներքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | Շրջակա միջավայրի և տեխնիկական անվտանգության ոլորտների համակարգման և մեթոդաբանության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Գեոմատիկայի կենտրոն | Պետ | 61-26.7.1-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Գեոմատիկայի կենտրոն | Պետ

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Մասնագետ | 61-25.6-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Կադաստրային գնահատման և շուկայի վերլուծության վարչություն | Շուկայի վերլուծության բաժին | Մասնագետ | 61-25.7-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կադաստրի կոմիտե | Կադաստրային գնահատման և շուկայի վերլուծության վարչություն | Շուկայի վերլուծության բաժին | Մասնագետ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ | 94-1.3-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր | 61-26.9է-Մ3-97 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր | 61-26.9է-Մ3-67 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր | 61-26.9է-Մ3-39 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

Կադաստրի կոմիտե | Ներքին վերահսկողության վարչություն | Ստորաբաժանումների վերահսկողության և վերլուծությունների բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 61-25.4.1-Մ2-5 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Ներքին վերահսկողության վարչություն | Ստորաբաժանումների վերահսկողության և վերլուծությունների բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Քարտուղարություն | Փաստաթղթաշրջանառության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 25-33.5-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Քարտուղարություն | Փաստաթղթաշրջանառության բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Հասարակության հետ կապերի բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ | 24-33.6-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Հասարակության հետ կապերի բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ

Վարչապետի աշխատակազմ | Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | Կրթության, առողջապահության և աշխատանքի ոլորտների համակարգման մեթոդաբանության վարչություն | Ավագ մասնագետ | 06-Գ27-17.4-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | Կրթության, առողջապահության և աշխատանքի ոլորտների համակարգման մեթոդաբանության վարչություն | Ավագ մասնագետ

Պրոբացիայի ծառայություն | Երևանի քաղաքային մարմին | ավագ մասնագետ | 12-3-22․3-Մ3-5 | Արտաքին մրցույթ

Պրոբացիայի ծառայություն | Երևանի քաղաքային մարմին | ավագ մասնագետ

Պրոբացիայի ծառայություն | Արարատի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ | 12-3-22․5-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Պրոբացիայի ծառայություն | Արարատի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Միջազգային ռազմատեխնիկական համագործակցության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 26-33.3-Մ2-31 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Միջազգային ռազմատեխնիկական համագործակցության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Առողջապահության նախարարություն | Պետական առողջապահական գործակալություն | Փորձագիտական գնահատման և մշտադիտարկման առաջին բաժին | գլխավոր մշտադիտարկող | 11-34.2-Մ2-28 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահության նախարարություն | Պետական առողջապահական գործակալություն | Փորձագիտական գնահատման և մշտադիտարկման առաջին բաժին | գլխավոր մշտադիտարկող

Առողջապահության նախարարություն | Պետական առողջապահական գործակալություն | Փորձագիտական գնահատման և մշտադիտարկման երկրորդ բաժին | գլխավոր փորձագետ | 11-34.2-Մ2-42 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահության նախարարություն | Պետական առողջապահական գործակալություն | Փորձագիտական գնահատման և մշտադիտարկման երկրորդ բաժին | գլխավոր փորձագետ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | Վարչատնտեսական բաժին | Բաժնի պետ | 98-98-2-Ղ5-2 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | Վարչատնտեսական բաժին | Բաժնի պետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Սպորտի քաղաքականության վարչություն | Մանկապատանեկան սպորտի բաժին | Ավագ մասնագետ | 18-34.16-Մ4-2 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Սպորտի քաղաքականության վարչություն | Մանկապատանեկան սպորտի բաժին | Ավագ մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Սպորտի քաղաքականության վարչություն | Մանկապատանեկան սպորտի բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 18-34.16-Մ2-5 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Սպորտի քաղաքականության վարչություն | Մանկապատանեկան սպորտի բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Երիտասարդական քաղաքականության, լրացուցիչ և շարունակական կրթության վարչություն | Ավագ մասնագետ | 18-34.17-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Երիտասարդական քաղաքականության, լրացուցիչ և շարունակական կրթության վարչություն | Ավագ մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Երիտասարդական քաղաքականության, լրացուցիչ և շարունակական կրթության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 18-34.17-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Երիտասարդական քաղաքականության, լրացուցիչ և շարունակական կրթության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Արևելյան տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի արևելյան տարածքային կենտրոնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչ | 66-28.4-Մ3-11 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Արևելյան տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի արևելյան տարածքային կենտրոնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Հյուսիսային տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Հյուսիսային տարածքային կենտրոնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչ | 66-28.2-Մ3-13 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Հյուսիսային տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Հյուսիսային տարածքային կենտրոնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության վարչություն | վարչության պետ | 71-28.1.ը-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության վարչություն | վարչության պետ

Կադաստրի կոմիտե | Ներքին վերահսկողության վարչություն | Ստորաբաժանումների վերահսկողության և վերլուծությունների բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 61-25.4.1-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Ներքին վերահսկողության վարչություն | Ստորաբաժանումների վերահսկողության և վերլուծությունների բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում | Ղեկավարի տեղակալ | 61-26.9է-Ղ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում | Ղեկավարի տեղակալ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչություն | Երեխաների հիմնահարցերի բաժին | Երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետ | 10-32.4-Ղ4-5 | Արտաքին մրցույթ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչություն | Երեխաների հիմնահարցերի բաժին | Երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Պայմանագրերի նախապատրաստման, կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 22-3-25.4-Մ2-7 | Ներքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Պայմանագրերի նախապատրաստման, կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ընդերքի վարչություն | Ընդերքօգտագործման իրավունքի ձևավորման և կենտրոնացված մատյանի վարման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 22-33.12-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ընդերքի վարչություն | Ընդերքօգտագործման իրավունքի ձևավորման և կենտրոնացված մատյանի վարման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 65-27.4-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Առողջապահության նախարարություն | Պետական առողջապահական գործակալություն | Փորձագիտական գնահատման և մշտադիտարկման առաջին բաժին | գլխավոր մշտադիտարկող | 11-34.2-Մ2-18 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահության նախարարություն | Պետական առողջապահական գործակալություն | Փորձագիտական գնահատման և մշտադիտարկման առաջին բաժին | գլխավոր մշտադիտարկող

Առողջապահության նախարարություն | Պետական առողջապահական գործակալություն | Փորձագիտական գնահատման և մշտադիտարկման առաջին բաժին | գլխավոր մշտադիտարկող | 11-34.2-Մ2-24 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահության նախարարություն | Պետական առողջապահական գործակալություն | Փորձագիտական գնահատման և մշտադիտարկման առաջին բաժին | գլխավոր մշտադիտարկող

Առողջապահության նախարարություն | Պետական առողջապահական գործակալություն | Փորձագիտական գնահատման և մշտադիտարկման երկրորդ բաժին | գլխավոր փորձագետ | 11-34.2-Մ2-33 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահության նախարարություն | Պետական առողջապահական գործակալություն | Փորձագիտական գնահատման և մշտադիտարկման երկրորդ բաժին | գլխավոր փորձագետ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Քարտուղարություն | Ընդհանուր փաստաթղթաշրջանառության բաժին | Ավագ մասնագետ | 23-33.6-Մ4-2 | Ներքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Քարտուղարություն | Ընդհանուր փաստաթղթաշրջանառության բաժին | Ավագ մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Գնումների բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության գնումների բաժնի պետ | 24-33.9-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Գնումների բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության գնումների բաժնի պետ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Իրավաբանական վարչություն | Վարչական վարույթների և դատական ներկայացուցչության բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 45-32․1-Մ1-3 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Իրավաբանական վարչություն | Վարչական վարույթների և դատական ներկայացուցչության բաժին | Գլխավոր իրավաբան

Պաշտպանության նախարարություն | Կադրային և ռազմակրթական քաղաքականության գլխավոր վարչություն | Կազմակերպչական վարչություն | Կազմակերպչական վարչության գլխավոր մասնագետ | 26-33.5-Մ2-6 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Կադրային և ռազմակրթական քաղաքականության գլխավոր վարչություն | Կազմակերպչական վարչություն | Կազմակերպչական վարչության գլխավոր մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Վճարահաշվարկային գործառնությունների վարչություն | Ֆինանսական ծախսերի կատարման բաժին | Ֆինանսական ծախսերի կատարման բաժնի գլխավոր մասնագետ | 26-33.3-Մ2-25 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Վճարահաշվարկային գործառնությունների վարչություն | Ֆինանսական ծախսերի կատարման բաժին | Ֆինանսական ծախսերի կատարման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Հայցապահանջների և իրավական ակտերի բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 22-3-25.4-Մ2-5 | Ներքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Հայցապահանջների և իրավական ակտերի բաժին | Գլխավոր իրավաբան

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | Ճառագայթային անվտանգության վարչություն | Ճառագայթային պաշտպանության գլխավոր պետական տեսուչ | 62-21․2-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | Ճառագայթային անվտանգության վարչություն | Ճառագայթային պաշտպանության գլխավոր պետական տեսուչ

Վիճակագրական կոմիտե | Տավուշի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.12-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տավուշի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչության աշխատանքային օրենսդրության իրավական վերահսկողության բաժնի գլխավոր տեսուչ | 66-27.10-Մ2-8 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչության աշխատանքային օրենսդրության իրավական վերահսկողության բաժնի գլխավոր տեսուչ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 18-35.3-Մ2-7 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն | Հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 18-34.18-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն | Հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչություն | Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման բաժին | Բաժնի պետ | 18-34.10-Ղ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչություն | Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման բաժին | Բաժնի պետ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | ՖԻնանսական և սոցիալ տնտեսական զարգացման վարչություն | Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին | Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ | 91-1․1-Ղ5-1 | Ներքին մրցույթ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | ՖԻնանսական և սոցիալ տնտեսական զարգացման վարչություն | Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին | Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | իրավաբանական բաժին | գլխավոր մասնագետ | 70-26.5-Մ2-2 | Ներքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | իրավաբանական բաժին | գլխավոր մասնագետ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Մեթոդական աջակցության վարչություն | Վարչության պետ | 41-27.5-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Մեթոդական աջակցության վարչություն | Վարչության պետ