Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Մրցույթների արդյունքներ

  Մրցույթների արդյունքներ

Վիճակագրական կոմիտե | Տավուշի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.12-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տավուշի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.7-Մ7-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Շիրակի մարզային կենտրոն | տեսուչ | 70-26.24-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Շիրակի մարզային կենտրոն | տեսուչ

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.7-Մ7-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչություն | Ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության բաժին | Մասնագետ | 22-33.14-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալր

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչություն | Ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության բաժին | Մասնագետ

Քրեակատարողական ծառայություն | Քրեակատարողական ծառայություն | Գլխավոր քարտուղար | 12-2-26-Ղ2-1 | Ներքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | Քրեակատարողական ծառայություն | Գլխավոր քարտուղար

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչություն | Քաղաքաշինական վերահսկողության բաժին | բաժնի մասնագետ | 71-28.1.զ-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչություն | Քաղաքաշինական վերահսկողության բաժին | բաժնի մասնագետ

Առողջապահության նախարարություն | Հասարակայնության հետ կապերի բաժին | ավագ մասնագետ | 11-33.8-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահության նախարարություն | Հասարակայնության հետ կապերի բաժին | ավագ մասնագետ

Առողջապահության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության կատարելագործման և վերլուծության բաժին | պետ | 11-33.2-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Առողջապահության նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության կատարելագործման և վերլուծության բաժին | պետ

Արդարադատության նախարարություն | Վերահսկողական ծառայություն | Երրորդ բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 12-35-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Վերահսկողական ծառայություն | Երրորդ բաժին | Գլխավոր իրավաբան

Առողջապահության նախարարություն | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | պետ | 11-33.3-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Առողջապահության նախարարություն | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն | պետ

Առողջապահության նախարարություն | գլխավոր քարտուղար | 11-Ղ1-1 | Ներքին մրցույթ

Առողջապահության նախարարություն | գլխավոր քարտուղար

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 3-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 3-րդ բաժնի ավագ մասնագետ | 26-34.1-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 3-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 3-րդ բաժնի ավագ մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժնի ավագ մասնագետ | 26-34.1-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժնի ավագ մասնագետ

Կրթության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 68-27.4-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի մասնագետ | 2

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի մասնագետ

Միգրացիոն ծառայություն | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժին | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբան | 22-1-22.3-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Միգրացիոն ծառայություն | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժին | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբան

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով | Իրավաբանական վարչություն | Մուտքագրող | 42-26․1-Մ6-7 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով | Իրավաբանական վարչություն | Մուտքագրող

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.4-Մ2-5 | Ներքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.4-Մ2-3 | Ներքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.4-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն | Գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Քարտուղարություն | Ավագ խմբագիր | 61-26.5-Մ3-6 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Քարտուղարություն | Ավագ խմբագիր

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետ | 26-34.1-Մ2-7 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժին | Գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչություն | Վարչության պետ | 18-34.1-Ղ3-1 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչություն | Վարչության պետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչության աշխատանքային օրենսդրության իրավական վերահսկողության բաժնի գլխավոր տեսուչ | 66-27.10-Մ2-10 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչության աշխատանքային օրենսդրության իրավական վերահսկողության բաժնի գլխավոր տեսուչ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ | 24-33.8-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Պետական արարողակարգի ծառայություն | պաշտոնական այցերի բաժին | ավագ մասնագետ | 14-1-21.1-Մ4-1 | Ներքին մրցույթ

Պետական արարողակարգի ծառայություն | պաշտոնական այցերի բաժին | ավագ մասնագետ

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների հաշվառման բաժին | Ավագ հաշվառող | 12-2-28.5.-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների հաշվառման բաժին | Ավագ հաշվառող

Կադաստրի կոմիտե | Կադաստրային գնահատման և շուկայի վերլուծության վարչություն | Շուկայի վերլուծության բաժին | Բաժնի պետ | 61-25.7-Ղ4-2 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Կադաստրային գնահատման և շուկայի վերլուծության վարչություն | Շուկայի վերլուծության բաժին | Բաժնի պետ

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Բաժնի պետ | 61-25.6-Ղ4-3 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Բաժնի պետ

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին | Չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչություն | Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության ավագ մասնագետ | 69-27.3-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին | Չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչություն | Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության ավագ մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վարչատնտեսական վարչություն | Հրատարակչական բաժին | Հրատարակչական բաժնի Գլխավոր տեխնիկական խմբագիր | 26-34.3-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վարչատնտեսական վարչություն | Հրատարակչական բաժին | Հրատարակչական բաժնի Գլխավոր տեխնիկական խմբագիր

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության վարչություն | Անասնաբուժության բաժին | Ավագ անասնաբույժ | 23-32.2-Մ4-1 | Ներքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության վարչություն | Անասնաբուժության բաժին | Ավագ անասնաբույժ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Քարտուղարություն | Արձանագրային և հանձնարարականների հսկողության բաժին | Բաժնի պետ | 23-33.6-Ղ4-3 | Ներքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Քարտուղարություն | Արձանագրային և հանձնարարականների հսկողության բաժին | Բաժնի պետ

Վիճակագրական կոմիտե | Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.14-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժին | մասնագետ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Շենքերի, շինությունների պահպանման և տնտեսական վարչություն | պետ | 13-33.5-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Շենքերի, շինությունների պահպանման և տնտեսական վարչություն | պետ

Վարչապետի աշխատակազմ | Գործերի կառավարչություն | Գործերի կառավարչի տեղակալ | 06-14-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Գործերի կառավարչություն | Գործերի կառավարչի տեղակալ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի ռազարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչություն | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեիռազարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ | 24-1-21.4-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի ռազարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչություն | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեիռազարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Քարտուղարություն | Ընդհանուր բաժին | Ընդհանուր բաժնի ավագ մասնագետ | 63-29․1-Մ4-4 | Ներքին մրցույթ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Քարտուղարություն | Ընդհանուր բաժին | Ընդհանուր բաժնի ավագ մասնագետ

Ֆինանսների նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության համակարգման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 25-32.13-Մ2-6 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության համակարգման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Հաշվեքննիչ պալատ | Յոթերորդ վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 46-32.7-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Հաշվեքննիչ պալատ | Յոթերորդ վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժին | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ | 52-24.9-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժին | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին | Չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչություն | Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչությանգլխավոր մասնագետ | 69-27.3-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին | Չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչություն | Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչությանգլխավոր մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վարչություն | Բյուջետային ծրագրավորման և վերլուծությունների բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 18-35.4-Մ2-18 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վարչություն | Բյուջետային ծրագրավորման և վերլուծությունների բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հանրակրթության վարչություն | Հանրակրթության և արտադպրոցական կրթության քաղաքականության մշակման և վերլուծության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 18-34.3-Մ2-13 | Ներքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հանրակրթության վարչություն | Հանրակրթության և արտադպրոցական կրթության քաղաքականության մշակման և վերլուծության բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Արարատի մարզային կենտրոն | գլխավոր տեսուչ | 70-26.19-Մ2-8 | Արտաքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Արարատի մարզային կենտրոն | գլխավոր տեսուչ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վերլուծության և պլանավորման բաժին | Վերլուծության եվ պլանավորման բաժնի պետ | 26-34.3-Ղ4-5 | Ներքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վերլուծության և պլանավորման բաժին | Վերլուծության եվ պլանավորման բաժնի պետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Թվայնացման վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության գլխավոր մասնագետ | 24-32.1-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Թվայնացման վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության գլխավոր մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ծրագրերի վարչություն | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ծրագրերի վարչության պետի տեղակալ | 24-32.7-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ծրագրերի վարչություն | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ծրագրերի վարչության պետի տեղակալ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Քարտուղարություն | Ընդհանուր և տեղեկատվության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 65-28.3-Մ2-3 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Քարտուղարություն | Ընդհանուր և տեղեկատվության բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Արդարադատության նախարարություն | Վերահսկողական ծառայություն | Չորրորդ բաժին | Բաժնի պետ | 12-35-Ղ4-4 | Ներքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Վերահսկողական ծառայություն | Չորրորդ բաժին | Բաժնի պետ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Կազմակերպչական ապահովման վարչություն | Ավագ մասնագետ | 26-33.8-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Կազմակերպչական ապահովման վարչություն | Ավագ մասնագետ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Անտառային քաղաքականության վարչություն | Վարչության պետ | 15-32.8-Ղ3-2 | Արտաքին մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Անտառային քաղաքականության վարչություն | Վարչության պետ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ | 15-Ղ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

Ֆինանսների նախարարություն | Ծրագրերի իրականացման վարչություն | Գնումների բաժին | Բաժնի պետ | 25-33․10-Ղ4-2 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ծրագրերի իրականացման վարչություն | Գնումների բաժին | Բաժնի պետ

Ֆինանսների նախարարություն | Ծախսերի ֆինանսավորման վարչություն | Ծախսային ծրագրերի կատարման ընթացիկ վերլուծության բաժին | Ավագ մասնագետ | 25-32.6-Մ3-4 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ծախսերի ֆինանսավորման վարչություն | Ծախսային ծրագրերի կատարման ընթացիկ վերլուծության բաժին | Ավագ մասնագետ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Գլխավոր քարտուղար | 41-Ղ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Գլխավոր քարտուղար

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Կենցաղային ապահովման բաժին | Բաժնի պետի տեղակալ | 12-2-28.14-Ղ5-1 | Արտաքին մրցույթ

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Կենցաղային ապահովման բաժին | Բաժնի պետի տեղակալ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Թվայնացման վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության ավագ մասնագետ | 24-32.1-Մ4-3 | Ներքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Թվայնացման վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության ավագ մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Թվայնացման վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 24-32.1-Մ2-2) | 24-32.1-Մ2-2 | Ներքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Թվայնացման վարչություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 24-32.1-Մ2-2)

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Ավագ իրավաբան | 61-25.6-Մ4-4 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Ավագ իրավաբան

Քաղաքաշինության կոմիտե | Շինարարական ծրագրերի բաժին | Ավագ ճարտարագետ | 65-27.3-Մ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Շինարարական ծրագրերի բաժին | Ավագ ճարտարագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիաների վարչություն | Էկոհամակարգի զարգացման բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բարձր տեխնոլոգիաների վարչության էկոհամակարգի զարգացման բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բարձր տեխնոլոգիաների վարչության էկոհամակարգի զարգացման բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բարձր տեխնոլոգիաների վարչության էկոհամակարգի զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 61-25.6-Մ2-10 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Գլխավոր իրավաբան

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Քարտուղարություն | հանձնարարականների հսկողության, հրամանագրման և արձանագրային բաժին | գլխավոր մասնագետ | 13-33.6-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Քարտուղարություն | հանձնարարականների հսկողության, հրամանագրման և արձանագրային բաժին | գլխավոր մասնագետ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | Հայաստանի Հանրապետության Լոռու Մարզպետարանի (այսուհետ` Մարզպետարան) քաղաքաշինության վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) պետ | 95-1.2-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Քաղաքաշինության վարչություն | Հայաստանի Հանրապետության Լոռու Մարզպետարանի (այսուհետ` Մարզպետարան) քաղաքաշինության վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) պետ

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 12-Գ1-18.1-Մ2-3 | Ներքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժին | Գլխավոր իրավաբան

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին | Չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչություն | Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ | 69-27.3-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին | Չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչություն | Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ժամանակակից արվեստի վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 18-34.11-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ժամանակակից արվեստի վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչություն | Առաջին բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 45-32․4-Մ1-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչություն | Առաջին բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Գործերի կառավարման վարչություն | Նյութատեխնիկական ապահովման բաժին | Նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ | 63-29․2-Մ2-8 | Արտաքին մրցույթ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Գործերի կառավարման վարչություն | Նյութատեխնիկական ապահովման բաժին | Նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժին | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժնի պետ | 52-24.9-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական վերահսկողական ծառայություն | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժին | ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ներքին աուդիտի բաժնի պետ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Լոռու մարզային կենտրոն | գլխավոր տեսուչ | 70-26.22-Մ2-8 | Ներքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Լոռու մարզային կենտրոն | գլխավոր տեսուչ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Երևանի կենտրոն | ավագ տեսուչ | 70-26.28-Մ4-1 | Ներքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Երևանի կենտրոն | ավագ տեսուչ

Կադաստրի կոմիտե | «Սպիտակ» սպասարկման գրասենյակ | Պետ | 61-26.6ը2-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | «Սպիտակ» սպասարկման գրասենյակ | Պետ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարածքային կառավարման վարչություն | Տարածքային զարգացման պլանավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 22-33.1-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարածքային կառավարման վարչություն | Տարածքային զարգացման պլանավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Զորակոչի վարչություն | Նախազորակոչային պատրաստության բաժին | Բաժնի պետ | 26-33.8-Ղ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Զորակոչի վարչություն | Նախազորակոչային պատրաստության բաժին | Բաժնի պետ

Ֆինանսների նախարարություն | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 25-33․3-Մ2-5 | Ներքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Արտաքին կապերի վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 61-25.8.1-Մ2-2 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Արտաքին կապերի վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Արտաքին կապերի վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 61-25.8.1-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Արտաքին կապերի վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Արտաքին կապերի վարչություն | Վարչության պետ | 61-25.8.1-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Արտաքին կապերի վարչություն | Վարչության պետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | փաստաթղթաշրջանառության բաժնի պետ | 66-27.6-Ղ5-3 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | փաստաթղթաշրջանառության բաժնի պետ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչություն | Կազմատնտեսական բաժին | Կազմատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ | 22-34.8-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչություն | Կազմատնտեսական բաժին | Կազմատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչություն | Վարչության պետ | 23-32.8-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչություն | Վարչության պետ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.1-Մ2-2 | Ներքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչություն | Գլխավոր մասնագետ | 23-32.1-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչություն | Գլխավոր մասնագետ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչություն | Վարչության պետի տեղակալ | 23-32.1-Ղ4-2 | Ներքին մրցույթ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչություն | Վարչության պետի տեղակալ

Պրոբացիայի ծառայություն | Արմավիրի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ | 12-3-22․6-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

Պրոբացիայի ծառայություն | Արմավիրի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Արևմտյան տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի արևմտյան տարածքային կենտրոնի աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչ | 66-28.3-Մ3-9 |

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Արևմտյան տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի արևմտյան տարածքային կենտրոնի աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Լիցենզավորման գործընթացի ապահովման բաժին | Լիցենզավորման գործընթացի ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ | 26-34.3-Մ2-11 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Լիցենզավորման գործընթացի ապահովման բաժին | Լիցենզավորման գործընթացի ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով | Գործերի կառավարչություն | Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի գործերի կառավարիչ | 44-23.2.5-Ղ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով | Գործերի կառավարչություն | Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի գործերի կառավարիչ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Ընդհանուր քաղաքականության մշակման և մեթոդաբանության բաժին | Ավագ մասնագետ | 45-32.3-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Ընդհանուր քաղաքականության մշակման և մեթոդաբանության բաժին | Ավագ մասնագետ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Անասնաբուժության վարչություն | ավագ տեսուչ | 70-26.2-Մ4-1 | Արտաքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Անասնաբուժության վարչություն | ավագ տեսուչ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Գոգավան-Պրիվոլնոյե սահմանային հսկիչ կետ | գլխավոր տեսուչ | 70-26.15-Մ2-5 | Արտաքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Գոգավան-Պրիվոլնոյե սահմանային հսկիչ կետ | գլխավոր տեսուչ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Բավրա-Գյումրի սահմանային հսկիչ կետ | գլխավոր տեսուչ | 70-26.14-Մ2-7 | Արտաքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Բավրա-Գյումրի սահմանային հսկիչ կետ | գլխավոր տեսուչ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կազմակերպման վարչություն | Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կազմակերպման վարչության ավագ մասնագետ | 24-1-21.1-Մ4-2 | Արտ

Ռազմարդյունաբերության կոմիտե | Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կազմակերպման վարչություն | Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կազմակերպման վարչության ավագ մասնագետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավական աջակցության բաժնի պետ | 66-27.6-Ղ5-2 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավական աջակցության բաժնի պետ

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | ամփոփ վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.7-Մ5-1 | Ներքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | ամփոփ վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Երևան քաղաքի վարչություն | Շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.2-Մ3-9 | Ներքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Երևան քաղաքի վարչություն | Շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Երևան քաղաքի վարչություն | Շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության վիճակագրության բաժին | բաժնի պետ | 64-25.2-Ղ5-4 | Ներքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Երևան քաղաքի վարչություն | Շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության վիճակագրության բաժին | բաժնի պետ

Վիճակագրական կոմիտե | Շիրակի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ | 64-25.9-Մ3-2 | Ներքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Շիրակի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ

Վիճակագրական կոմիտե | Սյունիքի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | Ավագ մասնագետ | 64-25.10-Մ3-3 | Ներքին մրցույթ

Վիճակագրական կոմիտե | Սյունիքի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | Ավագ մասնագետ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Ընդհանուր քաղաքականության մշակման և մեթոդաբանության բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 45-32.3-Մ1-4 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Ընդհանուր քաղաքականության մշակման և մեթոդաբանության բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Վարչության պետ | 61-25.6-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Վարչության պետ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսական շուկայի վերլուծության և զարգացման վարչություն | Վարչության պետ | 25-32.18-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսական շուկայի վերլուծության և զարգացման վարչություն | Վարչության պետ

Կադաստրի կոմիտե | Գեոդեզիայի և հողաշինարարության վարչություն | Վարչության պետ | 61-25.2.1-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Գեոդեզիայի և հողաշինարարության վարչություն | Վարչության պետ

Պրոբացիայի ծառայություն | Երևանի քաղաքային մարմին | ավագ մասնագետ | 12-3-22․3-Մ3-15 | Ներքին մրցույթ

Պրոբացիայի ծառայություն | Երևանի քաղաքային մարմին | ավագ մասնագետ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության բաժին | Ավագ իրավաբան | 22-34.3-Մ4-3 | Ներքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության բաժին | Ավագ իրավաբան

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարածքային կառավարման վարչություն | Համայնքային ծառայության հարցերի բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 22-33.1-Մ2-7 | Ներքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարածքային կառավարման վարչություն | Համայնքային ծառայության հարցերի բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 22-34.2-Մ2-7 | Ներքին մրցույթ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման բաժին | Գլխավոր մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Կադաստրային գնահատման և շուկայի վերլուծության վարչություն | Շուկայի վերլուծության բաժին | Ավագ մասնագետ | 61-25.7-Մ4-2 | Ներքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Կադաստրային գնահատման և շուկայի վերլուծության վարչություն | Շուկայի վերլուծության բաժին | Ավագ մասնագետ

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի գլխավոր քարտուղար | 62-Ղ1-1 | Ներքին մրցույթ

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության վերլուծության և իրավական ապահովման բաժին | Ավագ իրավաբան | 45-32․1-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Իրավաբանական վարչություն | Օրենսդրության վերլուծության և իրավական ապահովման բաժին | Ավագ իրավաբան

Պաշտպանության նախարարություն | Կադրային և ռազմակրթական քաղաքականության գլխավոր վարչություն | Կազմակերպչական վարչություն | Կազմակերպչական Վարչության գլխավոր վերլուծաբան | 26-33.5-Մ1-15 | Արտաքին մրցույթ

Պաշտպանության նախարարություն | Կադրային և ռազմակրթական քաղաքականության գլխավոր վարչություն | Կազմակերպչական վարչություն | Կազմակերպչական Վարչության գլխավոր վերլուծաբան

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Կրթական, հանրային իրազեկվածության ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչություն | գլխավոր մասնագետ | 41-27.4-Մ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Կրթական, հանրային իրազեկվածության ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչություն | գլխավոր մասնագետ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Կրթական, հանրային իրազեկվածության ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչություն | Վարչության պետ | 41-27.4-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Կրթական, հանրային իրազեկվածության ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչություն | Վարչության պետ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի ավագ մաս

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի ավագ մասնագետ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ | «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետի ավագ մասնագետ | 66-28.6-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ | «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետի ավագ մասնագետ

Հատուկ քննչական ծառայություն | Իրավական ապահովման բաժին | Գլխավոր իրավաբան | 32-36.2-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Հատուկ քննչական ծառայություն | Իրավական ապահովման բաժին | Գլխավոր իրավաբան

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալություն | Գործակալության պետի տեղակալ | 12-34.4-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալություն | Գործակալության պետի տեղակալ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Կապի և փոստի վարչություն | Կապի բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կապի և փոստի վարչության կապի գլխավոր մասնագետ | 24-32.2-Մ2-2 | Ներքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Կապի և փոստի վարչություն | Կապի բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կապի և փոստի վարչության կապի գլխավոր մասնագետ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ | 22-3-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հանրակրթության վարչություն | Վարչության պետ | 18-34.3-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հանրակրթության վարչություն | Վարչության պետ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Երևանի կենտրոն | գլխավոր տեսուչ | 70-26.28-Մ2-1 | Ներքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Երևանի կենտրոն | գլխավոր տեսուչ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Սահմանային հսկիչ կետերի համակարգման բաժին | գլխավոր մասնագետ | 70-26.8-Մ2-4 | Արտաքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Սահմանային հսկիչ կետերի համակարգման բաժին | գլխավոր մասնագետ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | փաստաթղթաշրջանառության բաժին | ավագ մասնագետ | 70-26.5-Մ3-2 | Ներքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | փաստաթղթաշրջանառության բաժին | ավագ մասնագետ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | իրավաբանական բաժին | բաժնի պետ | 70-26.5-Ղ4-1 | Ներքին մրցույթ

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | իրավաբանական բաժին | բաժնի պետ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հայտարարագրերի վերլուծության վարչություն | Վարչության պետ | 41-27.1-Ղ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հայտարարագրերի վերլուծության վարչություն | Վարչության պետ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Գլխավոր հաշվապահ | 41-Մ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Գլխավոր հաշվապահ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Մեթոդական աջակցության վարչություն | գլխավոր մեթոդաբան | 41-27.5-Մ1-1 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Մեթոդական աջակցության վարչություն | գլխավոր մեթոդաբան

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Մեթոդական աջակցության վարչություն | գլխավոր մեթոդաբան | 41-27.5-Մ1-2 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Մեթոդական աջակցության վարչություն | գլխավոր մեթոդաբան

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հայտարարագրերի վերլուծության վարչություն | գլխավոր մասնագետ | 41-27.1-Մ2-1 | Արտաքին մրցույթ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հայտարարագրերի վերլուծության վարչություն | գլխավոր մասնագետ

Վարչապետի աշխատակազմ | Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ | Միջազգային տնտեսական ինտեգրման վարչություն | Ավագ մասնագետ | 06-06-Գ30-19.1-Մ3-1 | Արտաքին մրցույթ

Վարչապետի աշխատակազմ | Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ | Միջազգային տնտեսական ինտեգրման վարչություն | Ավագ մասնագետ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչություն | Գնումների բաժին | Բաժնի պետ | 22-3-26.1-Ղ4-2 | Արտաքին մրցույթ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչություն | Գնումների բաժին | Բաժնի պետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիաների վարչություն | Էկոհամակարգի զարգացման բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բարձր տեխնոլոգիաների վարչության էկոհամակարգի զարգացման բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բարձր տեխնոլոգիաների վարչության էկոհամակարգի զարգացման բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բարձր տեխնոլոգիաների վարչության էկոհամակարգի զարգացման բաժնի պետ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչություն | Ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժին | Գլխավոր մասնագետ | 15-32.1-Մ2-10 | Արտաքին մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչություն | Ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժին | Գլխավոր մասնագետ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Մրցակցության պսշտպանության վարչություն | Համակենտրոնացումների և պետական օժանդակության, պետական գնումների վերահսկողության բաժին | Ավագ մասնագետ | 45-32․2-Մ3-3 | Արտաքին մրցույթ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | Մրցակցության պսշտպանության վարչություն | Համակենտրոնացումների և պետական օժանդակության, պետական գնումների վերահսկողության բաժին | Ավագ մասնագետ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Կապի և փոստի վարչություն | Փոստի բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կապի և փոստի վարչության փոստի բաժնի գլխավոր մասնագետ | 24-32.2-Մ2-6 | Ներքին մրցույթ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Կապի և փոստի վարչություն | Փոստի բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կապի և փոստի վարչության փոստի բաժնի գլխավոր մասնագետ

Կադաստրի կոմիտե | Շիրակի մարզային ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր | 61-26.9գ-Մ3-6 | Արտաքին մրցույթ

Կադաստրի կոմիտե | Շիրակի մարզային ստորաբաժանում | Անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր