Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վիճակագրություն

   Մարմիններ

Մարմիններ

քանակը
69

Մարմինների քանակն ըստ տեսակի

   Պաշտոններ

Պաշտոններ

քանակը
13,129

Պաշտոնների քանակն ըստ տեսակի
0.4% - Քաղաքական
71.5% - ՔԾ
1.1% - Վարչական
1.3% - Ինքնավար
2.7% - Հայեցողական
0.1% - Դիվանագիտական Ծառայություն
8.7% - Այլ պաշտոններ
0.4% - Զինվորական ծառայություն
0.3% - Փրկարար ծառայություն
12.1% - Քրեակատարողական ծառայություն
1% - ԴԱՀԿԾ
0.5% - website.website.charts.positions.subtypes.operative_intelligence_service

   Աշխատակիցներ

Պաշտոններ

քանակը
13,129

Համալրված


քանակը 8,237
Ընդհանուրի՝ 62.7%

   Վարկանիշային Մրցույթներ

Վարկանիշային Մրցույթներ

քանակը
4

Վարկանիշային մրցույթի մասնակիցներ

քանակը
872

Վարկանիշային մրցույթի անցողիկ շեմը հաղթահարած մասնակիցներ

քանակը
273