Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վիճակագրություն

   Մարմիններ

Մարմիններ

քանակը
70

Մարմինների քանակն ըստ տեսակի

   Պաշտոններ

Պաշտոններ

քանակը
12,933

Պաշտոնների քանակն ըստ տեսակի
0.4% - Քաղաքական
71.8% - ՔԾ
1.1% - Վարչական
0.8% - Ինքնավար
2.5% - Հայեցողական
0.1% - Դիվանագիտական Ծառայություն
6.9% - Այլ պաշտոններ
0.4% - Զինվորական ծառայություն
1.6% - ԴԱՀԿԾ
0.3% - Փրկարար ծառայություն
14.2% - Քրեակատարողական ծառայություն

   Աշխատակիցներ

Պաշտոններ

քանակը
12,933

Համալրված


քանակը 7,774
Ընդհանուրի՝ 60.1%

   Վարկանիշային Մրցույթներ

Վարկանիշային Մրցույթներ

քանակը
3

Վարկանիշային մրցույթի մասնակիցներ

քանակը
652

Վարկանիշային մրցույթի անցողիկ շեմը հաղթահարած մասնակիցներ

քանակը
285