Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վիճակագրություն

   Մարմիններ

Մարմիններ

քանակը
69

Մարմինների քանակն ըստ տեսակի

   Պաշտոններ

Պաշտոններ

քանակը
14,023

Պաշտոնների քանակն ըստ տեսակի
0.4% - Քաղաքական
70.3% - ՔԾ
1% - Վարչական
1.4% - Ինքնավար
2.6% - Հայեցողական
0.1% - Դիվանագիտական Ծառայություն
9.5% - Այլ պաշտոններ
0.4% - Զինվորական ծառայություն
0.3% - Փրկարար ծառայություն
12.5% - Քրեակատարողական ծառայություն
0.9% - ԴԱՀԿԾ
0.5% - website.website.charts.positions.subtypes.operative_intelligence_service

   Աշխատակիցներ

Պաշտոններ

քանակը
14,023

Համալրված


քանակը 8,871
Ընդհանուրի՝ 63.3%

   Վարկանիշային Մրցույթներ

Վարկանիշային Մրցույթներ

քանակը
6

Վարկանիշային մրցույթի մասնակիցներ

քանակը
1,127

Վարկանիշային մրցույթի անցողիկ շեմը հաղթահարած մասնակիցներ

քանակը
106