Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վիճակագրություն

   Մարմիններ

Մարմիններ

քանակը
69

Մարմինների քանակն ըստ տեսակի

   Պաշտոններ

Պաշտոններ

քանակը
12,755

Պաշտոնների քանակն ըստ տեսակի
0.4% - Քաղաքական
71.3% - ՔԾ
1.1% - Վարչական
0.8% - Ինքնավար
2.5% - Հայեցողական
0.1% - Դիվանագիտական Ծառայություն
7.1% - Այլ պաշտոններ
0.4% - Զինվորական ծառայություն
1.7% - ԴԱՀԿԾ
0.3% - Փրկարար ծառայություն
14.4% - Քրեակատարողական ծառայություն

   Աշխատակիցներ

Պաշտոններ

քանակը
12,755

Համալրված


քանակը 7,487
Ընդհանուրի՝ 58.7%

   Վարկանիշային Մրցույթներ

Վարկանիշային Մրցույթներ

քանակը
2

Վարկանիշային մրցույթի մասնակիցներ

քանակը
451

Վարկանիշային մրցույթի անցողիկ շեմը հաղթահարած մասնակիցներ

քանակը
381